VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kriminalai, nelaimės

08 23. Šalinami žmogaus teisių pažeidimai pasienyje, kuriuos konstatavo Seimo kontrolierius

Apsilankęs Ignalinos ir Vilniaus rinktinių Švenčionių, G. Žagunio, Dievenišikių, Pavoverės, Adutiškio, Tverečiaus ir Puškų užkardose, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas nustatė itin reikšmingų žmogaus teisių pažeidimų. Didžiąją dalį jų Valstybės sienos apsaugos tarnyba pasiryžo pašalinti dar šiais metais.

„Toks geranoriškas Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado požiūris į Seimo kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimą galėtų būti pavyzdys ir kitoms institucijoms, kurios vykdydamos savo funkcijas neretai pažeidžia žmogaus teises“, – pažymi A. Normantas.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad užkardose sulaikytų asmenų uždarymas į patalpas nėra fiksuojamas Pristatytų į užkardą asmenų apskaitos registre, o asmenys patekę į užkardą nėra informuojami apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

„G. Žagunio ir Dieveniškių užkardose sulaikytų asmenų patalpose nėra atliekama dezinfekcija, dezincekcija ir deratizacija, užkardose nėra pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlių“, – konstatuoja Seimo kontrolierius.

Ataskaitoje dėl sulaikytų asmenų teisių padėties, Seimo kontrolierius pastebi, kad užkardų pagrindinis įėjimas nepritaikytas neįgaliesiems, o laikino sulaikymo asmenų patalpose nėra įrengta apšildymo, vėdinimo sistema, neįrengtas natūralus apšvietimas.

„Laikino sulaikymo vietose neįrengtos vaizdo stebėjimo kameros, neįrengti pasikalbėjimo įrenginiai su užkardos budėtojų dalimi laikino sulaikymo asmenų patalpose“, – rašoma Seimo kontrolieriaus pažymoje.

Susipažinęs su Seimo kontrolieriaus A. Normanto ataskaita dėl sulaikytų asmenų teisių padėties, Valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas parengė planą Seimo kontrolieriaus rekomendacijos įgyvendinti ir įpareigojo Ignalinos ir Vilniaus rinktinių vadovus vykdyti jį.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojo Valentino Novikovo atsiųstame priemonių plane pažymima, kad daugelis Seimo kontrolieriaus rekomendacijų bus įgyvendinta iki šių metų pabaigos, likusios – ik 2015 metų vasaros.

2014 metų pradžioje Seimo kontrolierių įstaigai suteiktas mandatas vykdyti nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą (OPCAT).

Lietuvoje veikia per 400 laisvės suvaržymo vietų. Tai ne tik kalėjimai ar tardymo izoliatoriai, bet ir areštinės, psichiatrijos įstaigos, pasienio kontrolės punktai, globos ir pataisos namai.

Atgal