VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kriminalai, nelaimės

08 08. Priešpaskutinis komentaras agresijos prieš Ukrainą atžvilgiu

Aleksandras Kavoliūnas

Štai ir pasimatė kas yra kas... Ne tik iš pasaulio lyderių, bet ir iš kai kurių krikščionių pusės. Iš to lauko, kuriame turėtų augti vien kviečiai, bet, deja, pilna ir raugių...

Ar taip stabdoma moralinė nešvara? Ar taip stabdomas homoseksualizmo plitimas – žudymais? Agresija prieš tautą?!

Kuo tai skiriasi nuo Kryžiaus karų? Inkvizicijos? ES moralinę įtaką bandoma sustabdyti švininėm kulkom ir keleivinių lėktuvų numušinėjimu?!

Originali priedanga nešvariems darbeliams...

Ant Ukrainos ne tik mėtomos bombos, bet ir pilami mūsų žodžiai! Tik kas juos neutralizuos, ir kaip?!

Švininę kulką iš žaizdos ištraukti galima, o kas ištrauks išsakytų žodžių skausmą, užgydys padarytų žaizdų kiaurymes...

Žodžiai turi skausmingesnį poveikį nei švinas...

Ar tie, kurie dergia tautą, kovojančią už laisvę apsispręsti už ką balsuoti, kur eiti ir su kuo, ką rinktis; ką daryti ir kaip savo kieme, –  susimąsto, kas yra toji laisvė?

Ar tėvai nevogti mus mokė sodindami į karcerį? O gal maitindami kiaulių išėdom?!

Nuo galimų klaidų kelyje apsaugodavo inscenizuodami tikrus auto įvykius – sprogimus, avarijas, po kurių nebegalėdavai surinkti mašinos detalių...

Ar mokytojai pylė įkaitintą šviną į burną, kad mokytumeisi matematikos? O gal, kai kurių ,,šviesiųjų“ viduramžių adeptų pavyzdžiu, kišo kojas į ispanišką batą?

Daug klausimų? Nusiraminkit, nes jie tik retoriniai...

***

Argi mes taip ir Lietuvą gynėme? Baltijos kely mėtėme nesibaigiančius replikas vienas kito atžvilgiu ir brukome šmeižikiškus video klipus?!

Ir ar taip kalbėtume agresijos prieš mūsų brolius latvius atveju, estus, jei, neduok Dieve, panašus scenarijus pasikartotų ir ten... Tėvynės gynėjus dergtume, o įvairaus plauko žudikus liaupsintume...

Mūsų pareiga ne teisti, bet suteikti tai, ko labiausiai reikia tiems, kurie prašo pagalbos.

***

Dievas sutvėrė žmogų ir davė jam laisvą valią apsispręsti, ar ragauti nuo medžio pažinimo gero ir blogo, ar neragauti... (Pr 2, 9). Davė laisvą valią, o ne varu varė...

Dieviškas principas yra toks – su verkiančiu paverk, su liūdinčiu paliūdėk. Su ukrainiečiu, rusu...

Paguosti, užjausti, bet jokiu būdu nežudyti... Nei žodžiu, nei veiksmu. Elkimės su kitais taip, kaip norėtumėm, kad su mumis elgtųsi.

Juk parašyta: ,,Mylėk savo artimą kaip save patį'' (Mt 22, 39).

Mes pašaukti suteikti kenčiantiems ramybę, užuojautą, gailestingumą. O teismas negailestingas tiems, kurie neparodė gailestingumo...

Atgal