VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

04 30. Pirmoji „Pyragų šventė“ Skapiškio krašte

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2016 metai paskelbti Vietos bendruomenių metais. Tad neatsitiktinai balandžio 16-ąją dviejų seniūnijų (Skapiškio ir Šimonių) bendruomenės rinkosi į pirmąją – neįprastą šventę Naivių kultūros namuose „Ir pakvipo Naiviai pyragais“ (Lietuvoje „Pyragų diena“ švenčiama lapkričio 6 d.). Salėje kiekvienai bendruomenei buvo parengtas gėlėmis papuoštas stalas ant kurio atvykusieji pasidėjo pyragus. Prie scenos ant stalo buvo eksponuojami bendruomenių leidiniai: lankstinukai, knygelės...

Svečių sveikinimai

Šventės organizatorės Naivių kaimo bendruomenės pirmininkė Genė Žilinskienė, Kupiškio kultūros centro Naivių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Angelė Kovienė ir Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Naivių padalinio bibliotekininkė Milda Lavickienė išradingai ir įdomiai sumanė renginio programą, akcentuodamos, kad „šiandien Naiviai tapo pyragų karalyste“. Susirinkusius supažindino su pyragų istoriją nuo seniausių laikų iki nūdienos, išgirdome, kad riestainiai pirmą kartą iškepti 1610 metais.

Prie Naivių kultūros namų pasitinka paminklas „Naivių kaime buvusioje Leono Stančiko sodyboje 1950 01 21 žuvusiems Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gintaro rajono partizanams atminti“. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Sveikinimo žodžiui buvo pakviesti seniūnai Valdas Juškevičius ir Žydrūnas Vanagas. Skapiškio seniūnijos seniūnas V. Juškevičius sveikindamas pirmosios tokios šventės dalyvius linkėjo gražaus ir malonaus bendravimo, pasidžiaugimo nuveiktais darbais, pasidalijimo mintimis dėl naujų darbų. Šimonių seniūnijos seniūnas Ž. Vanagas linkėdamas gerų emocijų ir gražaus laiko praleidimo, pasidžiaugė, kad šventėje dalyvauja visos bendruomenės.

Renginio vedančioji, neseniai Naivių bendruomenės pirmininke išrinkta Genė Žilinskienė, pakvietė prisistatyti į renginį atvykusius svečius – naujai suformuotos Sėlos apygardos kandidatus į LR Seimo narius: Vidmantą Mieželį ir Algį Kaziulėną.

Svečiai šeimininkėms įteikė dovanėlių...

Bendruomenių ir jų pyragų pristatymai

Renginio vedančiosios pakvietė prisistatyti į šventę „Ir pakvipo Naiviai pyragais“ atvykusias aštuonias bendruomenes: Adomynės, Juodpėnų, Kreipšių, Laičių, Migonių, Naivių, Skapiškio ir Šimonių.

Eksponuojami bendruomenių leidiniai

 Labai įdomiai apie pyragų kepimą pasakojo Daiva Tviskuvienė, Naivių pyrago pristatymą baigdama savo sukurtu poezijos posmu. Skapiškio bendruomenę pedagogės Aldonos Raišienės eilėmis pristatė Roma Bugailiškienė, sakydama, kad skapiškėnų atvežtas pyragas pagamintas iš Skapiškio ežero išvalyto dumblo, tad perspėjo valgyti atsargiai, nes jame galima rasti ir kadaise Skapiškio ežere nuskendusį varpą bei muziejuje patalpintus unikalius ragus.

Šimoniškiai – Zita Naciuvienė, apie pyragus skaitė savo kūrybą pagal Donelaičio „Metus“.

Su savo pyragu prisistatė Juodpėnų bendruomenės šeimininkės. Scenoje aukštai stovi renginio sumanytojos ir organizatorės

Kreipšių bendruomenės pirmininkei Jadvygai Kiaulėnienei susirgus, piragus pristatė Remigijus Tubelis. Vietoj Virginijos Pakalniškienės Adomynės bendruomenę pristatė Rima Lapienienė, pažadėdama, kad Adomynėje bus rengiama „Sūrio“ šventė. Laičių bendruomenę pristatė Jelena Valkauskienė ir mokytoja Žydra Andriejauskienė. Migonis pristatė bendruomenės pirmininkė Renata Vilimienė.

Pyragų vertinimai

Prisistačius bendruomenėms jų atvežti pyragai iš salės buvo išnešti komisijai – ragauti ir išrinkti skaniausią. Vertinimo komisiją sudarė abu seniūnai: Valdas Juškevičius ir Žydrūnas Vanagas, abu kandidatai į Seimo narius: Vidmantas Mieželis ir Algis Kaziulėnas ir Naivių bendruomenės tarybos narė Judita Bukauskienė.

Konkursas raštu

Renginio organizatoriai kiekvienai bendruomenei išdalijo parengtas anketas – per 15 minučių reikėjo atsakyti į 16-ka įvairiausių klausimų, susietų su pyragais. Tarkim, „Pyrago pavadinimas, susijęs su vabzdžiais, gyvenančiais bendruomeniniu gyvenimo būdu“ (Skruzdėlynas), „Pyragas su daug lapų“ (Šimtalapis), „Aukštas, šakotas, tuščiaviduris lietuvių tradicinis konditerijos kepinys“ (Šakotis), „Tortas imperatoriaus vardu“ (Napoleonas), „Nekeptas pyragas, kurio pagrindinis ingredientas sausainiai“ (Tinginys), „Trapūs sausainiai verdami riebaluose“ (Žagarėliai).

Į pyragų šventę atvyko abu seniūnai: Skapiškio – Valdas Juškevičius (dešinėje) ir Šimonių – Žydrūnas Vanagas (kairėje)

Buvo parengti 6 klausimai, skirti Kupiškio rajono bendruomenių istorijai. Tarkim, „Kiek bendruomenių yra Kupiškio rajone?“ (24), „Kokia bendruomenė Kupiškio rajone teikia socialines paslaugas?“ (Noriūnų kaimo bendruomenė), „Kokia bendruomenė yra konkurso „Lietuvos kaime gyventi gera“ nugalėtoja?“ (Adomynės kaimo bendruomenė).

Neapsieita ir be mįslių – jų buvo penkios: „Gale namo – pyragas kabo“ (Mėnulis), „Peiliais pjausto, o kraujo nei lašo“ (Duona), „Piktų šunų šimtai, nei lazda nuo jų gintis, nei duonos duoti“ (Skruzdėlynas), „Aplink vyrų eilė, o vidury – tyrė“ (Duonkubilis)...

Buvo pateikti užbaigos reikalaujantys pasakymai: „Gimtinėj ir juoda pluta...“ (Pyragai), „Sava duona gardesnė už ....“ (Svetimą pyragą), „Dirvos nearęs....“ (Ragaišio negausi) ...

Be to reikėjo išaiškinti ir tris žinomas frazes, patarles. Tam reikėjo tinkamai sudėlioti raides ir iš trijų pateiktų žodžių parinkti vieną, kuriuo posakis baigiasi. O posakių atsakymai buvo tokie: „Pagyrų puodas visada juodas“, „Akys pamatys, rankos padarys“ ir „Nespaudęs norago, nekepsi pyrago“.

Prie stalelių sėdi Skapiškio ir Adomynės bendruomenių atstovai. Iš kairės: Roma Bugailiškienė (Skapiškis), prie staliuko dešinėje – šeimininkės iš Adomynės: Genovaitė Matiukienė, Rima Lapienienė, Janina Urbonienė ir Daiva Kavoliūnaitė

Surinkus užpildytas anketas, klausimai buvo pateikiami visai salei, greičiausiai atsakiusieji buvo apdovanoti specialiais ant kaklo pakabinamais prizais: tai įvairūs pyragų kepimui vartojami ingredientai...

Istorinis „Kupkėmio“ koncertas

Įdomų romansų koncertą pateikė Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė). Ansamblio nariai atstovavo prieškario laikų įvairių sričių inteligentus, tad ir kiekvieno jų apranga buvo savita. Vyresnio amžiaus žmonės galėjo prisiminti vaikystėje matytą gydytojų, mokytojų ir kitų inteligentų puošnią, o dabar jau įdomią aprangą.

Svarbiausiuose Kupiškio rajono renginiuose – Kupiškėnų televizija – Povilas Vireliūnas

Ansamblio nariai supažindino su Kupiškio istorija, seniūnijomis, verslo pradininkais ir plėtotojais Kupiškyje: malūnais ir linininkyste. Kadaise buvo net 6 malūnai, o pirmąjį 18 amžiuje pastatė vokietis. Kalbant apie linininkystę klausta: „Ar auginsime dar linus, ar reikės keisti Kupiškio herbą?“ Pristatyta mokyklos istorija Kupiškyje, medicina, vaistinės, ligoninės, dvasininkai, susisiekimas (keliai, arkliai, geležinkelis – kadaise kupiškėnų vadintas „čigunkeliu“, automobiliai – „ancikristopečius“), pastatai Kupiškyje, klubai, kultūros namai, karininkų Romovė. Povilo Zulono „Vestuvės“, fotografai, policija, teismai, advokatai, prekybininkai, bankininkystė, karčiamos, traktieriai.

Papasakotą istoriją lydėjo pritaikytas romansas, šokis – retro stiliaus pakoregavimas tarp pyragų.

Palinkėjimai baigiantis šventiniam renginiui

Robokso „tarp pyragų“ Naiviuose“ pabaigoje Kupkėmio artistai Vytautas Knizikevičius ir Alma Pustovaitienė kalbėjo: „Gerbiamai godotini ponai, gerbiamos mylystos ponios, visiems nuoširdžiausiai dėkojame, kad apsilankėte mūsų pavasariniame robokse „tarp pyragų“, pabuvote RETRO stiliaus pavakarojime šiandien su mumis čia“ (Vytautas Knizikevičius).

Džiaugiamės galėję jus supažindinti, nors ir labai maža dalelyte prisiliesti prie Kupiškio miestelio kūrimosi, prie tarpukario laikmečio miestelėnų tradicijų, prie čia gyvenusių inteligentų verslo, prekybos, sveikatos, švietimo, susisiekimo, teisėsaugos bei kitų reiškinių vyksmo, mažiausiai prieš septynios dešimtis metų“ (Alma Pustovaitienė).

Linkime jums šviesių ir kūrybingų minčių, pamąstymų kuriant mūsų miesto įvaizdį, verslo plėtojimą, kultūrinį gyvenimą, atsižvelgiant į krašto savitumą, tradicijas, papročius, kad taptume įdomūs ir patrauklūs tiems, kurie čia lankysis, o gal ir atvažiuos gyventi bei kurti drauge su mumis“ (Vytautas Knizikevičius).

Folkloro ansamblio „Kupkėmis“ įkūrėja ir vadovė Alma Pustovaitienė užbaigdama nuotaikingą istorinį koncertą ragino: „Išlaikykime savitumą, tada būsime įdomūs visiems“.

Anketos klausimus pildo skapiškiečiai: Romutė Bugailiškienė ir Valdas Bačanskas

Šventės „Ir pakvipo Naiviai pyragais“ organizatoriai už nuostabų Kupiškio istorijos pateikimą pasakojimais, dainomis ir šokiais Almai Pustovaitienei įteikė padėką, o atvykusius svečius apdovanojo pyragais ir suvenyrais.

Pirmosios „Pyragų šventės“ Naiviuose įvertinimas

Pyragų vertinimo komisijos pirmininkas Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius pristatė bendruomenių keptų pyragų, tuo pačių ir pačių bendruomenių sumanumą. V. Juškevičius sakė: „Negalima buvo išskirti vienos kurios nors bendruomenės ar šeimininkės pyrago – visos lygiavertės ir visų bendros pastangos, todėl kiekvieną pyragą galima įvardyti kaip skaniausią ir gardžiausią, išmaniausią ir išradingiausią, gražiausią ir įdomiausią. O bendrai – nugalėjo draugystė!“

Po šventinio renginio „Ir pakvipo Naiviai pyragais". Iš kairės: Vytautas Knizikevičius, Alma Pustovaitienė ir Povilas Vireliūnas

 Pirmoji pyragų šventė Naiviuose „Ir pakvipo Naiviai pyragais“ pratęsta kitoje salėje prie vaišių stalo, ragaujant skaniausius pyragus, sūrius, kitus skanumynus. Ir čia renginio dalyvius džiugino duetas iš Panevėžio atvykęs, mokėdamas įjungti šventės dalyvius į bendrus ratelius, pateikdamas jiems įdomias užduotis...

Įdomi, nuotakinga ir džiugi šventė „Ir pakvipo Naiviai pyragais" –renginio Naiviuose organizatorių Genės Žilinskienės, Angelės Kovienės ir Mildos Lavickienės didžiulis, sumanios veiklos rezultatas.

Atgal