VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

11 03. Apie veiklos formas, erdves ir bendradarbiavimo partnerius

Reda Kiselytė

LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė

Ruduo apsirėdė savo apsiaustą, draikosi, tiesiasi voratinklių gijos, o Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai pina prasmingą rudens renginių pynę. Ieškome vis įdomesnių veiklos formų, netradicinių erdvių ir naujų bendradarbiavimo partnerių.

Dažnai grožimės įžymių žmonių darbais, ištverme, jų aktyvia visuomenine veikla. Ne išimtis ir prozininkė, publicistė, kritikė, aktyvi visuomenininkė Gabrielė Petkevičaitė – Bitė, lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, literatūros istorikas ir kritikas, dvasininkas Juozas Tumas – Vaižgantas. Tai iškilios asmenybės.

Rokiškėnai Puziniškio muziejuje (Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimtinėje). Osvaldo Papaurėlio nuotr.

(LKRS) Rokiškio skyriaus nariai, aktyviausios rajono literatų klubo „Vaivorykštės“ narės ir prijaučiantys kūrėjams, keliavo po Panevėžio kraštą. Iškylautojai aplankė Gabrielės Petkevičaitės – Bitės dvarelį. Jame susipažino su rašytojos gyvenimu ir veikla, mėgavosi Puziniškio krašto žolelių arbata ir skaitė savo kūrybą.

Čežėjo po kojomis nukritę medžių lapai, pūpsojo didžiuliai kaštonai, o Juozo Tumo – Vaižganto ir Ustronės knygnešių muziejaus vadovas Audrius Daukša, mums pasakojo apie nelengvą Juozo Tumo – Vaižganto veiklos kelią ir spaudos draudimo laikotarpį. Mums viešint Ustronėje, į muziejų atvyko grupelė plungiškių. Jie džiaugėsi sutikę aukštaičius. Žemaičiai norėjo, kad literatūrinius skaitymus tęstume iki begalybės... Ant žalios pievelės spalis žarstė pageltusius medžių lapus, žvarba glostė skruostus, bet širdyse buvo gera. Rokiškėnams išdalinta muziejininkės Irenos Lesvinčiūnienės ir Audriaus Daukšos širdies šiluma, glosto mus visus ir šiandien.

Rokiškio krašto kūrėjai prie Juozo Tumo – Vaižganto ir Ustronės knygnešių muziejaus. Rūtos Vilutienės nuotr.

LKRS Rokiškio krašto narius žavi talentingos asmenybės, o kaip norisi sekti jų pavyzdžiais... Spalio mėnesį, Rokiškio raj. Obelių Šv. Onos bažnyčioje koncertavo Lietuvos operos solistas Virgilijus Noreika. Atsidėkodami už koncertą, LKRS Rokiškio skyriaus nariai, svečią sveikino netradiciškai. Antanašės krašto literatė Gražina Pitrėnienė deklamavo šio krašto tarme parašytą eilėraštį „Vaikystės gryčia“, o LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė Reda Kiselytė įteikė skyriaus narių kūrybos tekstus, kurie buvo parašyti ant penklinės. Ilgėja rudens vakarai, o literatai audžia prasmingų darbų pynes.

Atgal