VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

06 12. Poezijos pavasario aidai nusirito iki Palėvenėlės

Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ narė Ona Striškienė

Pirmą birželio šeštadienį (06.06 d.) Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ nariai keliavo į Palėvenėlę (Kupiškio r.). Dalyvavo ten vykusioje šventėje „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“. Į šventę buvo atvykę literatai iš Biržų, Anykščių, Pasvalio, Panevėžio, Kupiškio, dalyvavo ir savo eiles skaitė Lietuvos rašytojų sąjungos narys Vytautas Kazėla iš Utenos.

Palėvenėlės bažnyčioje kalba klebonas poetas Justas Jasėnas. Emilijos Valentinavičienės foto

Literatų klubų prisistatymai ir poezijos skaitymai vyko Palėvenėlės bažnyčioje. Poezijos šventės dalyvius pasveikino Palėvenėlės bažnyčios klebonas poetas Justas Jasėnas. Jis perkaitė ir savosios poezijos, pristatė kuriantį, šventėje dalyvavusį, Skapiškio kleboną Salvijų Pranskūną.

Renginį vedė Kupiškio viešosios bibliotekosdirektorės pavaduotoja LinaMatiukaitė. Pertraukose tarp skaitymų grojo gimnazistės Žaneta Žeimytė ir Jovita Cibulskaitė. Šventės dalyvius su bažnyčios ir kaimo istorija supažindino Palėvenėlės bibliotekininkė Ona Kručienė.

Prisistato Panevėžio rajono literatų klubo "Polėkis" nariai: Ona Striškienė, Stanislovas Grigas, Emilija Valentinavičienė ir Jonas Mališauskas

Visiems kuriantiesiems perskaičiuos savo poeziją, juos pasveikino Palėvenėlės kaimo bendruomenės pirmininkė Danguolė Šerienė. Ji padėkojo visiems už dalyvavimą, atminimui įteikė dovanėles. Šventėje dalyvavo Panevėžio literatų klubo „Polėkis“ vadovas Stanislovas Grigas, nariai Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė ir Jonas Mališauskas.

Stabtelėjimas gamtoje, grįžtant iš poezijos šventės

Buvo pakviesti gražia ir tvarkinga Kupiškio marių pakrante eiti tolimesniam pabendravimui ir pasibuvimui į buvusios mokyklos salę. Ten visų laukė Palėvenėlės bendruomenės parengtos ir atsivežtinės vaišės. Užkandus, pritariant akordeonui, daug buvo dainuota, šokta. Akordeonu grojo Jonas Mališauskas iš Panevėžio ir pasvalieties Povilas Katkevičius.

Tame pačiame pastate yra ir Palėvelėlės biblioteka, apsilankiusieji joje apžiūrėjo parodą „Iš močiutės skrynios“.

Atgal