VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

11 25. Ustronės aplinka įkvepia kūrybai

Ona Striškienė, Paįstrys, Panevėžio r.

Tiesiog nesinori žiūrėti pro langą, nes lauke krinta sniegas, o taip norisi, kad dar ilgai tęstųsi gražuolis ruduo. Save bandai guosti praeisiančios žiemos pabaiga ir ateinančio pavasario, saulės ir šilumos laukimu. Guodžia mintis, gal liks daugiau laiko kūrybai. Šiandien prisiminiau pavasariškai gražią gegužės aštuntos dieną, kada Panevėžio rašantieji vykome į Ustronės knygnešių muziejų, esantį Panevėžio rajone.

Padėkos žodžius tariu Panevėžio rajono viešosios bibliotekos administracijai, direktorei Rūtai Bagdonienei, už suteiktą transportą kelionei į Ustronę. Bibliotekos darbuotojoms Irenai Navickienei, Vidmantei Trečiokienei, kurios visada skiria daug laiko ir dėmesio mums – bandantiems savo jėgas kūryboje. Tai jos, tos gerosios fėjos, kurių dėka šiemet buvo įkurtas Panevėžio rajono kuriančiųjų klubas „Polėkis“.

Panevėžio rajono rašantieji prie Vadaktėlių bažnyčios. Aldonos Liutkevičienės foto

Vykdami į Ustronę pakeliui sustojome Vadaktėliuose, aplankėme knygnešių, užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio giminės kapus. Sustoję prie Vadaktėlių bažnytėlės prisiminėme, jog čia 1902-1904 metais kunigavo kunigas, literatūros klasikas Juozas Tumas-Vaižgantas. Atminčiai prie jos nusifotografavome. Mes važiavome mašina, o kiek kartų Juozas Tumas-Vaižgantas ėjo pėsčias į Ustronę, pas Vidugirius, kad palypėjęs į svirno II-ąjį aukštą prisėstų kūrybai prie stalo.

Ustronėje ant tilto per Vadakties upelį

Ustronėje mus sutiko muziejininkas Audrius Daukša. Papasakojo Vidugirių sodybos istoriją, kalbėjo apie knygnešystės laikus. Pirmajame muziejaus aukšte, kur yra knygnešių portretai, Juozo Tumo-Vaižganto krėslas skaitėme savosios kūrybos eiles. Svirno balkone koncertavo Naujamiesčio kultūros namų vokalinis ansamblis. Tą popietę apsitarėme būsimą (05.17d.) kelionę į Salamiestį, į X-ąjį literatų-poetų konkursą „Baltojo balandžio sugrįžimas“.

Skirstytis neskubėjome, bendrai papietavome, pabendravome. Malonu dar ir dar kartą sugrįžti į mielą gamtos kampelį, kur ramiai sruvena gražioji Vadaktis, kur pavasariais kvepia laukiniu česnaku, o pakrančių medžiuose čiulbauja paukščiai, kur aukštame medyje pritvirtintos sūpuoklės.

Atgal