VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Istorijos akcentai

11 01. Istorija mena

Lietuvos istorija mena

1918 m. Vilniaus lietuvių gimnazijoje įvyko lietuvių skautų bei skaučių draugovės pirmoji sueiga. Skautės susijungė į Birutės draugovę, skautai - į Vytauto Didžiojo.

1945 m. išleistas laikraščio "Kauno tiesa" pirmasis numeris - dabartinės "Kauno dienos" pirmtakas.

1980 m. prasidėjo pirmasis Birštono džiazo festivalis.

1982 m. Telšių vyskupijos kunigai parašė raštą SSRS vadovui Leonidui Brežnevui, prašydami grąžinti sovietų valdžios pasisavintas bažnyčias, tarp jų - Vilniaus katedrą. Raštą pasirašė 114 kunigų.

1987 m. Kaune vyko nesankcionuotas mitingas poeto Maironio 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

1988 m. Lietuvoje pirmą kartą po karo legaliai buvo minima Visų šventųjų diena.

2007 m. pirmą kartą MTV Europos muzikos apdovanojimuose geriausia Baltijos šalių atlikėja pripažinta Lietuvos dainininkė Jurga Šeduikytė.

Užsienio istorinių sukakčių kalendorius

1500 m. gimė italų skulptorius ir auksakalys Benvenutas Čelinis (Benvenuto Cellini), labiausiai pagarsėjęs savo bronzine skulptūra "Persėjas" bei 1562 metais baigta autobiografija.

1695 m. pradėjo veikti Škotijos bankas. Jis yra vos keliais mėnesiais jaunesnis už Anglijos banką.

1700 m. mirė Ispanijos karalius Karolis II. Į sostą įžengus Pilypui V, prasidėjo Ispanijos įpėdinystės karas, trukęs 13 metų.

1755 m. per niokojantį žemės drebėjimą beveik du trečdaliai Portugalijos dabartinės sostinės Lisabonos virto griuvėsiais, o apie 60 tūkst. žmonių žuvo.

1762 m. gimė Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Spenseris Persevalis (Spencer Perceval), nužudytas Bendruomenių rūmuose 1812 metais.

1894 m. mirė Rusijos caras Aleksandras III, o į sostą įžengė Nikolajus II.

1914 m. penkiems vokiečių kreiseriams prie Čilės krantų paskandinus Didžiosios Britanijos laivus "Good Hope" ir "Monmouth", žuvo 1,6 tūkst. žmonių.

1936 m. Italijos diktatorius Benitas Musolinis (Benito Mussolini) paskelbė apie Romos ir Berlyno sąjungą.

1950 m. Puerto Riko nacionalistai nesėkmingai mėgino pasikėsinti į JAV prezidento Hario Trumeno (Harry Truman) gyvybę.

1963 m. per karinį perversmą nužudytas Pietų Vietnamo prezidentas Ngo Din Diemas (Ngo Dinh Diem) ir jo brolis.

1981 m. Antigvos ir Barbudos salos tapo nepriklausoma nuo Didžiosios Britanijos valstybe.

1984 m. po Indiros Gandi (Indira Gandhi) nužudymo Indijos ministru pirmininku prisaikdintas Radživas Gandis (Rajiv Gandhi).

1987 m. iš Kinijos komunistų partijos centro komiteto atsistatydino daugiau kaip 90 veteranų, tarp jų ir Kinijos politikos patriarchas Den Siaopinas (Deng Xiaoping).

1995 m. Pietų Afrikoje įvyko pirmieji visuotiniai vietos valdžios rinkimai, baigę apartheido sistemos demontavimą.

1996 m. sulaukęs 90 metų mirė buvęs Šri Lankos prezidentas Džunijus Ričardas Džajevardenė (Junius Richard Jayewardene).

2000 m. praėjus aštuoneriems metams po pašalinimo į Jungtines Tautas vėl priimta Jugoslavijos Federacinė Respublika.

2010 m. Kinija paskelbė, kad atliks per 10 metų pirmąjį gyventojų surašymą.

Atgal