VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-10-20
Juozas Eretas (Joseph Ehret) Nepriklausomoje Lietuvoje kurį laiką gyveno ir kūrė šveicarų garsūs žmonės: Pranas Brenderis, Alfredas Sennas, Gotlybas Studerus. Bet garsiausi buvo profesoriai Juozas Eretas ir Konstantinas Regelis. Plačiau
2018-10-19
Mažoji Lietuva, lietuvininkai (mažlietuviai), prūsai, vokiečiai, lenkai, mozūrai, gyvenę Prūsijos valstybėje, domina ne tik mokslininkus, bet ir plačiąją visuomenę, turistus, žygeivius, šiaip smalsuolius.  Plačiau
2018-10-12
1922 m., atvykęs į Panevėžį darbuotis su jaunimu valstybinėje vyrų gimnazijoje, kunigas, filosofas, literatūros kritikas Julijonas Lindė-Dobilas lietuvių kultūrą palygino einančią iš viduramžių į Renesansą.  Plačiau
2018-10-11
Lietuvos karalius Mindaugas labai nusipelnė lietuvių tautai, nes suvienijo daugumą  baltų žemių, jo įtaka buvo jaučiama Skalvijoje, Nadruvoje, Sūduvoje. Mindaugas pasižymėjo kaip geras karvedys, diplomatas ir politikas.  Plačiau
2018-10-05
Rugsėjo 30 dieną Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, vienijanti buvusius tremtinius, politinius kalinius bei Laisvės kovų dalyvius,  minint iškilaus Lietuvos partizano Aleksandro Grybino-Fausto žūties dieną, surengė išvyką – žygį  Plačiau
2018-10-05
Ištikimybė yra tas pagrindas, kuriuo remiasi žmogiškieji santykiai, ir drauge tas matas, kuris liudija žmogaus rimtį. Nėra didesnio džiaugsmo už atliktą pareigą draugui. Plačiau
2018-10-04
Lietuvos universitetas (LU), oficialiai pradėjęs veikti Kaune 1922 m. vasario 16 d., atsirado ne tuščioje vietoje. Jis buvo įkurtas remiantis Lietuvos Aukštųjų kursų (LAK), įsteigtų 1920 m., baze.  Plačiau
10.03. Paminėtos 1951 m. spalio mėn. tremtys
2018-10-03
Spalio 2 dieną Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Laisvės kovų komisijos pirmininkas Juozas Olekas, Seimo nariai Arvydas Anušauskas, Audronius Ažubalis, Vytautas Juozapaitis dalyvavo 1951 m. spalio 2–3 d. trėmimų paminėjime, kuris vyko prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms atminti. Plačiau
2018-10-01
Šį lietuvių tautos valios išreiškimą dar reikėjo įgyvendinti praktiškai. Tai buvo itin sudėtinga, kai karo nugalėtojos didžiosios valstybės sprendė atskirai savo arba valstybių grupuočių geopolitinius uždavinius, rūpinosi pirmiausia savais interesais (išimtis XX a. pradžioje ne Europos valstybė JAV). Plačiau
2018-10-01
Ketinimai Mažąją Lietuvą prijungti prie atkurtos Lietuvos valstybės labai užrūstino Ragainės ir Tilžės vokišką valdžią, kuri lapkričio 10 d. Atsišaukimepasmerkė JAV ir Antantės planus padalyti Rytų Prūsiją.  Plačiau
2018-10-01
Mažlietuvių atsiskyrimo nuo Vokietijos imperijos ir nuo Prūsijos karalystės ištakos Lietuvininkai (mažlietuviai) ir XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje buvo blogesnėje nei vokiečiai socialinėje, ekonominėje, teisinėje, religinėje, kultūrinėje, apskritai tautinėje padėtyje.  Plačiau
2018-10-01
Dar Vilniuje Adomas Mickevičius studijų pabaigoje svajojo likti dirbti Vilniaus universitete, deja buvo paskirtas dirbti į Kauno pavieto berniukų mokyklą. Ar buvo lemta išsipildyti šioms A. Mickevičiaus svajonėms? Plačiau
2018-10-01
Kauno rajone, Gaižuvėlės kaime, beveik geografiniame Lietuvos centre, ošia žaliuoja ąžuolai, eglės, kalninės pušys. Tai - Žalgirio pergalės parkas. Plačiau
2018-10-01
„Senosios knygos išskirtinės ir išore, ir turiniu, paliečiančiu beveik visas gyvenimo sritis.  Plačiau
2018-09-29
2018 m. rugsėjo 25 d. vienoje iš Valdovų rūmų muziejaus istorinės ir architektūrinės raidos archeologinės ekspozicijos salių atidengtas įspūdingas Batorų giminės herbas, pagamintas pagal XV a. originalą Plačiau
2018-09-24
2018 m. spalio 3 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyks A. Ramanausko-Vanago istorijos tyrimų pristatymas. Dalyvauja dr. Gintautas Vėlius, Dalius Žygelis, Eugenijus Peikštenis, dr. Arvydas Anušauskas. Plačiau
09.15. Rugsėjo 17-oji istorinė Lietuvai diena. Radijo laida „Pasaulis ir Lietuva“
2018-09-15
Ši data liks istorijoje. 1991 metų rugsėjo 17 dieną Lietuva buvo priimta į stambiausią pasaulio valstybių susivienijimą – Jungtinių Tautų Organizaciją. Lietuviškas žodis, kuris dešimtmečiais buvo niekinamas ir ujamas, pirmą kartą nuskambėjo iš garbingiausios pasaulio tribūnos Jį visų Lietuvos žmonių vardu pasakė Lietuvos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis.  Plačiau
09.15. 1863 m. sukilimas ir jame dalyvavę Žemaitijos bajorai. Minint 1863-jų metų sukilimo 155-ąsias metines
2018-09-15
Tai dar viena raseiniškio istoriko ir kraštotyrininko knyga „1863 m. sukilimas Raseinių apskrityje“ (V., 2013). Jau pats knygos viršelis, ant kurio pavaizduotas kažkurios to krašto bajorų giminės herbas, nuteikia tyrimo temai: ieškoti Žemaitijos bajorų, dalyvavusių sukilime, vaidmens tame sukilime. Plačiau
2018-09-07
Apie Radvilas – lietuvių kilmės didikų giminę, iškilusią XVI a. pradžioje ir vyravusią ne tik Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, bet ir pasaulio politiniame ir kultūriniame gyvenime  Plačiau
2018-09-07
Mums lietuvių kalbą dėstė Petras Būtėnas. Žado netekdavom, kai pašaukdavo atsakinėti. Jis bardavo, aš pradėdavau verkti. O kokia gėda verkti!Paverkiu – „Sėsk!“ Abu apsiraminam. Tada iš vietos duoda klausimus – atsakinėju. Mokėdavau. Plačiau