VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2019-01-09
Gyvenimo sūkuriuose  lyg mažyčiu blyksniu sušvitusi Kalėdų šviesa po truputį keičia savo blyksnių spalvas – iš namų  išnešamos su byrančiais spygliais jau tapusios nereikalingos kalėdinės eglės,  dar taip neseniai skleidusios  tiems patiems namams  gaivią šilumą ir džiaugsmą...  Plačiau
2019-01-06
Laikas bėga nesustabdomai, nebeliko gyvųjų amžininkų kurie prisimintų pokario metus ir tas žūtbūtines Lietuvos partizanų kovas su naujais okupantais.  Plačiau
2018-12-22
Šiemet Lietuva mini ne tik atkurtos valstybės šimto metų jubiliejų, bet ir Tilžės akto šimtmetį, kai buvo priimta Mažosios Lietuvos tautinės tarybos Deklaracija dėl Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos. T Plačiau
2018-12-22
Turbūt ne dažnai taip atsitinka, kad visos svajonės ir net atsitiktiniai pamąstymai išsipildytų su kaupu ir duotų impulsą naujiems siekiams ir žygiams. Nesustabdomai bėgant gyvenimo minutėms tik po kelių dešimtmečių gali suvokti, jog visa tai yra tampriai susiję, susipynę, lyg užprogramuota. Plačiau
2018-12-22
Ketvirto dešimtmečio pradžia yra laikoma naujos kartos lietuvių inteligentijos formavimosi pradžia. Juos burti padėjo ir žurnalas “Naujoji Romuva”(1931-1940), redaguojama žymaus kultūrininko: žurnalisto, redaktoriaus, meno kritiko Juozo Keliuočio (1902-1983). Plačiau
2018-12-19
Ketvirtadienį, gruodžio 20 d., Lietuvos nacionaliniame muziejuje architektūrologė Jūratė Markevičienė skaitys paskaitą apie Misionierių vienuolyną ant Išganytojo kalvos Vilniuje. Architektūrologė pristatys unikalaus ansamblio istoriją, misionierių ir Gailestingųjų seserų (šaričių) veiklą ir likimą. Plačiau
2018-12-14
Grįžtant į praeitį, galima ir suklysti, arba net perdažyti rausvomis spalvomis buvusį gyvenimą. Kad to neįvyktų, pagal šaukinį „Demas“ bandau surasti nors vieną gyvą kraujuotos praeities dalyvį, kuris gyvenęs arti tos sodybos, turinčios paslapčių iš kovų prieš Rusijos okupaciją laikus.  Plačiau
2018-12-11
Goštautas – gerai ir seniai Lietuvos istorijoje žinoma pavardė. Pasigilinus plačiau apie Goštautų giminę galima atrasti daug naujų ir įdomių faktų. Mūsų literatūroje skelbiama, kad pirmasis arba seniausias Goštautas paminėtas XIV amžiaus viduryje.  Plačiau
2018-12-07
Kai kurie jauni politikai, nepergyvenę karo ir pokario baisybių, entuziastingai reikalauja, kad už įvairius pažeidimus tėvai būtų baudžiami atimant vaikus. Deja tai yra didesnė bausmė vaikams. Plačiau
2018-12-05
Po dvejus metus trukusių darbų baigti restauruoti Lietuvos partizanų Tauro apygardos dokumentai, kurie po žeme išbuvo daugiau kaip 60 metų. 1945 m. įkurta Tauro apygarda buvo viena svarbiausių Lietuvos partizanų apygardų, itin pasižymėjo centralizuojant partizanų junginius. Paskutinis Tauro apygardos partizanas žuvo 1957 m. Plačiau
2018-12-02
Iš Laukstyčių palei Aistmares galima grįžti į Karaliaučių. Betgi rūpi, kas ten Aistmarių rytiniame krante?  Plačiau
2018-12-02
Mieste veikė lietuvininkų parapija, kurioje pamaldas lietuvių kalba pradėtos laikyti nuo 1526 m. Didžiosios ligoninės maldos namuose, vėliau Steindamo (Šteindamas) priemiesčio Šv. Mikalojaus , nuo 1603 m. – rytinio priemiesčio Sakaimio Šv. Elžbietos bažnyčioje.  Plačiau
2018-12-02
Gruodžio 4 d., antradienį, 17 val. Istorinė Prezidentūra  kartu su Mokslo ir enciklopedijų leidybos centru kviečia paminėti 1918-ųjų lapkritį sudarytos pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės šimtmetį ir sutikti profesorių Alfonso Eidinto ir Raimundo Lopatos parengtą dokumentų rinkinį „Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai“. Plačiau
2018-12-01
Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, aikštėje priešais filharmoniją, Vilniuje, kur 1905 m. vyko Didysis Vilniaus Seimas, J.Basanavičiaus iniciatyva suorganizuotas, iškiliajam Vasario 16-osios akto Signatarui atidengiamas paminklas.  Plačiau
2018-11-30
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės ištakos siejamos su 1917-1919 metais Rusijos kariuomenėje suformuotais lietuviškais daliniais: lietuvių atskiruoju batalionu Rovne; lietuvių atskiruoju batalionu Vitebske; l Plačiau
11.27. Istoriniam Aktui 100
2018-11-27
Priartėjo Lietuvai labai svarbi, nors mūsų valdžios ir visuomenės dar neįsisąmoninto, istorinio Tilžės Akto šimtmečio sukaktis. TA-100 minėsime ne tik Vilniuje (Karininkų ramovėje, lapkričio 30 d. nuo 16 val.) bet ir Klaipėdoje (du minėjimai), Pagėgiuose, Šilutėje.  Plačiau
11.23. PASAULIS GALĖS SUSIPAŽINTI SU UNIKALIAIS ADOLFO RAMANAUSKO -VANAGO MEMUARAIS
2018-11-23
Vykdant žymaus partizanų vado Adolfo Ramanausko -Vanago metų įamžinimo programą, Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio iniciatyva Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras anglų kalba išleido šio laisvės kovotojo prisiminimų knygą  „Daugel krito sūnų...Partizanų gretose“. Plačiau
2018-11-20
Lapkričio 15 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje iškilmingai paminėtas Lietuvos kariuomenės 100-metis. Pakiliai skambėjo Lietuvos Vyriausybės 1918 m. gruodžio 29 d. paskelbtas atsišaukimas į tautą, savanorių prisiminimai, pasakojimai apie kovas dėl Vilniaus krašto ir 1940 m. okupaciją, kuriuos perskaitė šventinio renginio vedėjas, ramovės vedėjo pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis.  Plačiau
11.19. TILŽĖS AKTO ŠIMTMEČIO  KONFERENCIJA  SEIME
2018-11-19
Lapkričio 16-ąją, suėjus 100 metų nuo Mažosios Lietuvos tautinės tarybos įkūrimo Tilžės mieste, Europos informacijos biure (Seimo III rūmai) buvo surengta  konferencija, skirta  šios tarybos pasirašyto istorinio Tilžės Akto šimtmečiui  paminėti.  Plačiau
2018-11-16
Dobilo gimtinė - Dovydų kaimas Joniškėlio parapijoje ir valsčiuje, Biržų apskrityje (dabar Pasvalio rajonas). Joniškėlio apylinkės plyti šiaurinės Lietuvos lygumoje. Plačiau