VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2018-12-14
Grįžtant į praeitį, galima ir suklysti, arba net perdažyti rausvomis spalvomis buvusį gyvenimą. Kad to neįvyktų, pagal šaukinį „Demas“ bandau surasti nors vieną gyvą kraujuotos praeities dalyvį, kuris gyvenęs arti tos sodybos, turinčios paslapčių iš kovų prieš Rusijos okupaciją laikus.  Plačiau
2018-12-11
Goštautas – gerai ir seniai Lietuvos istorijoje žinoma pavardė. Pasigilinus plačiau apie Goštautų giminę galima atrasti daug naujų ir įdomių faktų. Mūsų literatūroje skelbiama, kad pirmasis arba seniausias Goštautas paminėtas XIV amžiaus viduryje.  Plačiau
2018-12-07
Kai kurie jauni politikai, nepergyvenę karo ir pokario baisybių, entuziastingai reikalauja, kad už įvairius pažeidimus tėvai būtų baudžiami atimant vaikus. Deja tai yra didesnė bausmė vaikams. Plačiau
2018-12-05
Po dvejus metus trukusių darbų baigti restauruoti Lietuvos partizanų Tauro apygardos dokumentai, kurie po žeme išbuvo daugiau kaip 60 metų. 1945 m. įkurta Tauro apygarda buvo viena svarbiausių Lietuvos partizanų apygardų, itin pasižymėjo centralizuojant partizanų junginius. Paskutinis Tauro apygardos partizanas žuvo 1957 m. Plačiau
2018-12-02
Iš Laukstyčių palei Aistmares galima grįžti į Karaliaučių. Betgi rūpi, kas ten Aistmarių rytiniame krante?  Plačiau
2018-12-02
Mieste veikė lietuvininkų parapija, kurioje pamaldas lietuvių kalba pradėtos laikyti nuo 1526 m. Didžiosios ligoninės maldos namuose, vėliau Steindamo (Šteindamas) priemiesčio Šv. Mikalojaus , nuo 1603 m. – rytinio priemiesčio Sakaimio Šv. Elžbietos bažnyčioje.  Plačiau
2018-12-02
Gruodžio 4 d., antradienį, 17 val. Istorinė Prezidentūra  kartu su Mokslo ir enciklopedijų leidybos centru kviečia paminėti 1918-ųjų lapkritį sudarytos pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės šimtmetį ir sutikti profesorių Alfonso Eidinto ir Raimundo Lopatos parengtą dokumentų rinkinį „Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai“. Plačiau
2018-12-01
Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, aikštėje priešais filharmoniją, Vilniuje, kur 1905 m. vyko Didysis Vilniaus Seimas, J.Basanavičiaus iniciatyva suorganizuotas, iškiliajam Vasario 16-osios akto Signatarui atidengiamas paminklas.  Plačiau
2018-11-30
Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės ištakos siejamos su 1917-1919 metais Rusijos kariuomenėje suformuotais lietuviškais daliniais: lietuvių atskiruoju batalionu Rovne; lietuvių atskiruoju batalionu Vitebske; l Plačiau
11.27. Istoriniam Aktui 100
2018-11-27
Priartėjo Lietuvai labai svarbi, nors mūsų valdžios ir visuomenės dar neįsisąmoninto, istorinio Tilžės Akto šimtmečio sukaktis. TA-100 minėsime ne tik Vilniuje (Karininkų ramovėje, lapkričio 30 d. nuo 16 val.) bet ir Klaipėdoje (du minėjimai), Pagėgiuose, Šilutėje.  Plačiau
11.23. PASAULIS GALĖS SUSIPAŽINTI SU UNIKALIAIS ADOLFO RAMANAUSKO -VANAGO MEMUARAIS
2018-11-23
Vykdant žymaus partizanų vado Adolfo Ramanausko -Vanago metų įamžinimo programą, Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio iniciatyva Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras anglų kalba išleido šio laisvės kovotojo prisiminimų knygą  „Daugel krito sūnų...Partizanų gretose“. Plačiau
2018-11-20
Lapkričio 15 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje iškilmingai paminėtas Lietuvos kariuomenės 100-metis. Pakiliai skambėjo Lietuvos Vyriausybės 1918 m. gruodžio 29 d. paskelbtas atsišaukimas į tautą, savanorių prisiminimai, pasakojimai apie kovas dėl Vilniaus krašto ir 1940 m. okupaciją, kuriuos perskaitė šventinio renginio vedėjas, ramovės vedėjo pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis.  Plačiau
11.19. TILŽĖS AKTO ŠIMTMEČIO  KONFERENCIJA  SEIME
2018-11-19
Lapkričio 16-ąją, suėjus 100 metų nuo Mažosios Lietuvos tautinės tarybos įkūrimo Tilžės mieste, Europos informacijos biure (Seimo III rūmai) buvo surengta  konferencija, skirta  šios tarybos pasirašyto istorinio Tilžės Akto šimtmečiui  paminėti.  Plačiau
2018-11-16
Dobilo gimtinė - Dovydų kaimas Joniškėlio parapijoje ir valsčiuje, Biržų apskrityje (dabar Pasvalio rajonas). Joniškėlio apylinkės plyti šiaurinės Lietuvos lygumoje. Plačiau
2018-11-16
Vilniuje archeologai aptiko bažnyčios, kurios tiksli vieta iki šiol nebuvo žinoma, pamatus. Kaip sakė archeologas Justinas Račas, buvusios medinės reformatų bažnyčios pamatai atkasti sostinės Reformatų skvere, kuriame vyksta archeologiniai tyrimai. Plačiau
2018-11-13
Jei kas norėtų pamatyti Sembą, pajūrį, nuo 1457 m. Vokiečių ordino, nuo 1525 m. Prūsijos kunigaikštystės sostinę Karaliaučių, tas po nakvynės, sakysim, prie Priegliaus, iš Įsruties turėtų važiuoti ne į Ragainę, o Karaliaučiaus plentu traukti tolyn į vakarus. Plačiau
2018-11-12
Keliolika kilometrų palei Nemuną, per Paskalvius (Paskalwen – vietovardis liudija skalvių genties vardą; dab. Dubki), ir mes Mažosios Lietuvos vadinamojoje sostinėje Tilžėje. Plačiau
2018-11-07
Važiuojant plentu Gumbinė-Darkiemis, 10 km į pietvakarius nuo Gumbinės, Unguros upės kairiajame krante yra nuo XIII a. minima nadruvių gyvenvietė su pilimi Nemerkiemis (Nemmersdorf;Majakovskoje). SSRS kariuomenė ir NKVD įvykdė Mažosios Lietuvos civilių nenusikaltusių žmonių žudynes. Plačiau
2018-11-04
XIX a. Lietuvoje vyko ne tik tautinis, bet ir kultūrinis atgimimas. Suformuluota nauja kultūrinė programa, naujos veiklos kryptys, nauji šūkiai, jaučiamas aktyvesnis žmonių dalyvavimas kultūroje. Plačiau
2018-11-02
Siesikų dvaro sodyba perduodama Ukmergės rajono savivaldybei, kad būtų restauruota ir pritaikyta turizmo, kultūros, meno ir laisvalaikio reikmėms. Tokį sprendimą priėmė Vyriausybė, atsižvelgdama į Kultūros ministerijos siūlymą. Plačiau