VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2018-06-23
Po ilgos ir sunkios ligos, eidamas 85-uosius metus, birželio 21-osios pavakarę mirė žinomas Lietuvos dailininkų ir žurnalistų sąjungų narys, skulptorius ir operatorius Juozas Gerutis Ruzgas.  Plačiau
2018-06-13
Gimė Panevėžio aps. Subačiaus valsč. Surdegio k.  ūkininkų Jono Kaminsko (1896–1968) ir Emilijos Urbonaitės-Kaminskienės (1898–1990) 8 vaikų šeimoje. Plačiau
2018-05-07
Lietuvos mokytojų literatų ,,Spindulio“ draugijos narė Vlada Brazauskytė – Šveikauskienė išėjo amžinybėn. Liko poezija – jos gyvenimo meilė. Liūdime kartu su dukromis Loreta ir Vida, vaikaičiais Donata ir Robertu, provaikaičiu Luku, kuriuos Ji labai mylėjo.             Plačiau
2018-04-21
Šeštadienio naktį mirė vertėjas, kultūrologas, pirmasis žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyriausiasis redaktorius Petras Kimbrys.   Jis mirė savo nuomose Kaune, BNS patvirtino P. Kimbrio dukra Veronika Kimbrytė. Plačiau
2018-04-20
Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad eidamas 80-uosius metus balandžio 20-ąją mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narys, poetas, prozininkas ir vertėjas Mykolas Karčiauskas.  Plačiau
2018-04-16
„Prisimeldžiau, o Viešpatie! Dabar tyliu Ir tylinčio manęs Tu pasitikt ateisi Balutėm blizgančiu pavasario keliu.“ Antanas Maceina Plačiau
2018-04-07
2018 m. balandžio 7 d. mirus muzikos teoretikui, choro dirigentui, pedagogui, humanitarinių mokslų daktarui Prof. KAROLIUI RIMTAUTUI KAŠPONIUI (1933-2018), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą   artimiesiems ir bendražygiams. Tegul  pof. Karolio Rimtauto  idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje. Plačiau
2018-04-03
Balandžio 2 d. po sunkios ligos mirė 2012–2016 m. kadencijos Seimo narė, nusipelniusi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos darbuotoja Alma Monkauskaitė.  Plačiau
2018-03-25
Kovo 24 d., Suvalkų ligoninėje mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, buvęs Lenkijos lietuvių draugijos (LVKD) pirmininkas, Punsko valsčiaus viršaitis, Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius, Seinų apskrities viršininko pavaduotojas, Lenkijos lietuvių draugijos tarybos narys Romas Vitkauskas. Plačiau
2018-03-19
Kovo 18-ąją dieną mirė fizikas, aktyvus visuomenininkas, publicistas, skautas, ateitininkų ir „Ateities“ žurnalo bičiulis dr. Julius Šalkauskas, skelbiama žurnalo „Ateitis“ socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje. Plačiau
2018-03-12
Sulaukęs 91-erių mirė žymus prancūzų mados dizaineris Hubert'as de Givenchy. Šis mados kūrėjas geriausiai žinomas dėl „mažos juodos suknelės“ koncepcijos bei aprangos kūrimo tokioms įžymybėms kaip Audrey Hepburn ar Jackie Kennedy. Plačiau
2018-03-11
Šeštadienį Joniškio senelių namuose „Santara“ mirė Jolita Skablauskaitė.   Atsisveikinti su velione galima bus sekmadienį nuo 10 iki 21 val. Joniškio laidojimo namuose, Latvių g. ir pirmadienį nuo 10 iki 13 val. Plačiau
2018-03-05
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Nacionaliniame operos ir baleto teatre pagerbė įžymaus operos solisto Virgilijaus Noreikos atminimą. Plačiau
2018-03-03
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą mirus įžymiam operos solistui, vienai ryškiausių viso šimtmečio kultūros asmenybių Virgilijui Noreikai. Plačiau
2018-02-26
2018-02-23 Karmėlavos kapinėse vyko nacistinės Vokietijos Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio, rezistento, publicisto ir visuomenininko, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus Vladislovo Telksnio (Lankaičio) 1915-2018) laidotuvės.  Plačiau
2018-02-25
Eidamas 88-uosius metus, vasario 23 d. Vilniuje mirė žymiausias istorinės lietuvių kalbos sintaksės tyrėjas, baltistas, poetas, profesorius habilituotas daktaras Vytautas Ambrazas (g. 1930 m. kovo 25 d. Kaune). Plačiau
2018-02-24
Eidama 93-iuosius metus ketvirtadienio vakarą mirė Taida Balčiūnienė - knygų dailininkė, iliustracijų vaikams klasikė. Jos kūrybą nuo vaikystės yra pažinusios ir pamilusios kelios skaitytojų kartos, rašoma pranešime žiniasklaidai. Plačiau
2018-02-23
Mirus nacistinės Vokietijos Štuthofo koncentracijos stovyklos kaliniui, rezistentui, publicistui ir visuomenininkui,  Vyčio kryžiaus ordino kavalieriui Vladislovui Telksniui (Lankaičiui) 1915-2018) Plačiau
2018-02-22
ZIGMAS ZINKEVIČIUS (1925-01-04 – 2018-02-20) Mokytojo, akademiko praradimas lituanistams, baltistams, Lietuvos piliečiams yra didelė netektis. Plačiau
2018-02-21
Eidamas 93 metus mirė kalbininkas, vadovėlių autorius, buvęs švietimo ir mokslo ministras profesorius Zigmas Zinkevičius. Tai patvirtino jo sūnus Vytautas Zinkevičius, praneša LRT. Plačiau