VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03.02. UŽMIGO VIEŠPATYJE MARIJONA MERKIENĖ

 

   Paskutinę vasario dieną Vilniuje užmigo Viešpatyje medicinos sesuo Marijona Merkienė (1924-08-19 - 2020-02-29), kunigo rezistento, Vilniaus Šv, Juozapo kunigų seminarijos liturgikos dėstytojo Eitvydo Merkio mama. Kunigo tėvas Romualdas Merkys buvo artimas paskutinio Nepriklausomos Lietuvos Ministro Pirmininko Antano Merkio giminaitis. Jaunas likęs našlaitis faktiškai augo dėdės šeimoje, sovietams okupavus Lietuvą, sunkiai skynėsi kelią į gyvenimą. Tikrus kryžiaus kelius, kad galėtų pasišvęsti kunigystei , perėjo ir Merkių sūnus Eitvydas.Lietuvos Premjero , kuriam pasitraukdamas Prezidentas Antanas Smetona perdavė prezidentūrą visą gyvenimą persekiojo giliai tikinčių, Lietuvą mylinčių žmonių šeimą. Itin didžiulę įtaką sūnui turėjo jo mylima mama, kurios seserys buvo vienuolės, o vyro ir jo dėdės išgyvenimai skausmingai žeidė jautrią lietuvišką jos sielą. Velionė amžino poilsio atgulė šalia vyro Bajorų kapinėse šalia Skapiškio, gimtajame Merkių giminės Kupiškio krašte.
   Poetas Kęstutis Trečiakauskas, Merkių šeimos bičiulis ir kaimynas,  pranešęs redakcijai apie netektį,apgailestavo, kad nenumaldomai retėja gyvosios istorijos liudininkų gretos, o pasiryžusių ją dokumentuoti ir išsaugoti turime labai nedaug.Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie. Bet neleisk nurimti gyviesiems. Tegu lieka užrašyti tikrosios, o ne sumeluotos istorijos faktai.
Atgal