VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

05.07. Premjeras reiškia užuojautą dėl tapytojo V.Ciplijausko netekties

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis reiškia užuojautą dėl tapytojo, Vyriausybės meno premijos laureato Vytauto Ciplijausko netekties.

„Lietuva neteko talentingo kūrėjo, pedagogo, menininko, kurio tapyti lietuvių kultūros veikėjų portretai, kiti darbai paliko gilų įspaudą Lietuvos XX a. antrosios pusės dailės istorijoje. Išskirtinis ir savitas V. Ciplijausko kūrybos braižas, atspindintis harmoningą ir dvasingą žmogų, puošė ne tik mūsų, bet ir užsienio muziejus.

Mirė vienas garsiausių lietuvių portretistų Vytautas Ciplijauskas
Šia sunkią netekties valandą reiškiu nuoširdžią užuojautą Velionio artimiesiems, bičiuliams, mokiniams, talento gerbėjams ir visai šalies kultūros bendruomenei“, - sakoma premjero užuojautoje.

Eidamas 92-uosius metus gegužės 3 d. mirė Lietuvos dailininkų sąjungos narys, tapytojas, vienas svarbiausių Lietuvos dailėje portretinio žanro atstovų Vytautas Ciplijauskas, pranešė Lietuvos dailininkų sąjunga.

V. Ciplijauskas gimė 1927 m. vasario 2 d. Marijampolės apskrities Šunskų miestelyje. 1944 m. įstojo į Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės institutą studijuoti monumentaliosios tapybos ir vitražo. Jis iš karto buvo priimtas į ketvirtą kursą, bet greitai ištremtas iš Lietuvos. 1948-1958 m. V. Ciplijauskas praleido tremtyje, Krasnojarsko krašte, Irkutske. Grįžęs iš tremties, 1958 m. tęsė studijas Vilniuje, tuometiniame Lietuvos valstybiniame dailės institute, kur jam dėstė profesorius Antanas Gudaitis. 

1964 m., įstojęs į Lietuvos dailininkų sąjungą, nuolat dalyvavo parodose, konkursuose, tarptautiniuose pleneruose. V. Ciplijauskas - nusipelnęs meno veikėjas, 1979 m. apdovanotas Lietuvos valstybine premija, 1997 m. LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 2003 m. jam skirta Vyriausybės meno premija. V. Ciplijausko vardas Lietuvos XX a. antrosios pusės dailės istorijoje neatsiejamas nuo portreto žanro, kuris sudaro didžiąją jo kūrybos dalį. Nors dailininkas yra sukūręs ir teminių kompozicijų, peizažų bei natiurmortų, būtent portretuose atsiskleidė dailininko estetinės ir moralinės nuostatos, profesinė meistrystė.

Atgal