VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

01.21. Nesulaukęs savo 75-jo gimtadienio mirė Petras Cidzikas...

Vytautas Šilas, MLRT pirmininkas

Disidencinio sąjūdžio dalyvis Petras CIDZIKAS yra svariai prisidėjęs prie pirmojo dvidešimtmečio Mažosios Lietuvos reikalų tarybos veiklos.

P.Cidzikas. Romo Jurgaičio (ELTA) nuotr.

Jau 1988-1990 metais jis surengė 50 dienų Pasninko akciją dėl politinių kalinių paleidimo ir dėl dvasinio Lietuvos atgavimo ir Mažosios Lietuvos išlaisvinimo. Jis pirmasis Lietuvoje dar 1979.02.16 viešai išklėlė 1944-1947 metų sovietinio Mažosios Lietuvos gyventojų genocido klausimą.  Netiesiogiai prisidėjo prie Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) įsteigimo 1989 m.  gruodžio 18 d. Nuo 1990 m. dėjo pastangas, kad Karaliaučiaus krašte būtų suorganizuota ir įteisinta Karaliaučiaus krašto lietuvių katalikų bendruomenė. Būdamas 1999-2003 metais MLRT vicepirmininku siekė, kad  būtų įteisinta atmintina sovietinio Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena, nuolat kėlė Karaliaučiaus krašto demilitarizavimo klausimą. 

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos nariai visada geru žodžiu prisimins savo bendražygį Petrą Cidziką.

Atgal