VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

11.21. Lietuvos teatro sąjungos pranešimas. Mirė Tomas Vaisieta

Trečiadienį paryčiais eidamas 85 metus mirė žinomas, ilgametis Lietuvos nacionalinio dramos teatro (tuometinio Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro) aktorius ir skaitovas Tomas Vaisieta. 

Aktorius Tomas Vaisieta pirmasis ir vienintelis Kristijono Donelaičio kūrinių skaitymo konkurso laureatas (1963 m.), Perlojos garbės pilietis, Lietuvai pagražinti draugijos ilgametis valdybos narys bei garbės narys, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių draugijos garbės narys.

2003 metais už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei aktorius T. Vaisieta apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Kavalierius kryžiumi.

T. Vaisieta gimė 1933 m. rugsėjo 22 d. Varėnos rajono Norulių kaime. 1958 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Teatrinio meno fakultetą. Nuo 1958 m. iki 1990 m. - Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro aktorius. 

Aktorius sukūrė daugiau nei 100 vaidmenų teatre, televizijoje ir kine. Ryškiausi jų - Pauga (sukilėlių vadas) dramoje „Apyaušrio Dalia„; Sergejus - spektaklyje „Tai buvo Irkutske“, Horacijus „Hamlete“, Islajevas - „Mėnuo kaime„; grafas Lesteris spektaklyje „Marija Stiuart“, Nepažįstamasis - „Maskarade”, Skirgaila - „Skirgailoje”, Švitrigaila - „Milžino paunksmėje”, Jokobas - „Gete”, taip pat daug daug kitų vaidmenų.

Didžiausią savo kūrybinio gyvenimo dalį (apie 60 metų) T. Vaisieta atidavė aktoriaus - skaitovo darbui. Nuo 1958 m. vidurinėse ir aukštosiose mokyklose skaitė programinius lietuvių literatūros kūrinius, pirmininkavo raiškiojo skaitymo konkursuose, koncertavo Lietuvos valstybinės filharmonijos ir Kultūros ministerijos kvietimu įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose, su literatūrinėmis programomis aplankė lietuviškas išeivijos salas Baltarusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje, koncertavo Amerikoje, Kanadoje, Australijoje. 

1964-1966 m. T. Vaisieta dėstė sceninę kalbą Vilniaus kultūros mokykloje ir Vilniaus universiteto Estetikos ir meninio lavinimo katedroje, 1969-1972 m. - Vilniaus pedagoginiame institute, 1994-2003 m. - Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje. 

T. Vaisieta režisavo radijo spektaklį pagal Kristijono Donelaičio poemą „Metai“ LRT, kuri dar iki šiol transliuojama per Lietuvos radiją. Įskaitė daugybę lietuvių ir užsienio klasikų kūrinių Lietuvos radijuje bei Lietuvos plokštelių studijoje.

Per daugiau kaip 50 kūrybinės veiklos metų T. Vaisieta surengė per 3000 pasirodymų.

Velionis bus pašarvotas penktadienį Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 4-6), 17.15 val. bus laikomos šv. Mišios. Karstas išnešamas šeštadienį 14 val., laidotuvės Antakalnio kapinėse (Karių kapų g. 11).

ELTA

Atgal