VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

06.13. Antanas Kaminskas ( 1933-2018)

Gimė Panevėžio aps. Subačiaus valsč. Surdegio k.  ūkininkų Jono Kaminsko (1896–1968) ir Emilijos Urbonaitės-Kaminskienės (1898–1990) 8 vaikų šeimoje. Prasidėjus sovietinei okupacijai, Antano brolis Povilas tapo partizanų ryšininku (slapyvardis-Svyruoklis),  Lietuvos partizanu,  žuvo 1947 m. Sesuo Liudvika (g.1930) taip pat tapo Lietuvos laisvės kovotoja (slapyvardis Kuosa, Amazonė) . 1947 m. gruodžio 29 d.  šeima buvo ištremta į Tomsko srities Asino rajoną, Baturino gyvenvietę. Grižo iš tremties 1958 m. Nuo 1966 m. (iki mirties), sukūręs šeimą su tremtine žmona Ona Pribušauskaite–Kaminskiene (g.1943), užaugino tris sūnus ir gyveno Kaune. Paskutinė Antano darbo vieta buvo Vilijampolėje kultūrinių prekių gamykloje “Aidas”, kurioje nuo 1973 iki 1993 m. dirbo elektriku.

Antanas Kaminskas

Tremtyje

A. Kaminskas visada buvo drąsus ir aktyvus Lietuvos laisvės kovotojas, rėmė disidentinę veiklą, buvo praktikuojantis katalikas. Sovietmečiu kasdien klausydavo „Amerikos balso“ ir „Vatikano radijo“ stotis. 2004 m. rugsėjo 30 d. Antanui Kaminskui buvo pripažintas nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų statusas. A. Kaminskas nuo 1991m. buvo LPKTS Kauno filialo narys, nuo 2004 TS-LKD narys.

Antano visuomeninė veikla buvo įvertinta įvairių visuomeninių organizacijų padėkomis ir apdovanojimais. Antano Kaminsko nuoširdus žmogiškumas ir darbai išliks mūsų atmintyje.

2018-06-13 apie 13 30 val. bus palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

LPKTS Kauno filialas

Atgal