VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

12.10. Mirus Henrikui Adolfui Kebeikiui (1939-2017)

2017 m. gruodžio 8 d. mirus kelių statybos inžinieriui, sporto meistrui,  kolekcininkui, metraštininkui, XXVII knygos mėgėjų draugijos nariui, Kauno Veršvų gimnazijos garbės mokiniui,  visuomenės ir politikos veikėjui,  Henrikui Adolfui Kebeikiui (1939-2017)

Henrikas Adolfas Kebeikis

Sunkią netekties valandą reiškiu nuoširdžią užuojautą  artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Henriko geros idėjos ir puikus darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Dr. Raimundas Kaminskas

 

Atgal