VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

10.19. Netekome filosofo, profesoriaus Jono Balčiaus

Spalio 17 d. eidamas 74-sius metus Vilniuje mirė filosofas, Lietuvos filosofinės ir etinės minties bei lietuvių dorovinės tapatybės tyrėjas profesorius habil. dr. Jonas Balčius (1943 01 02 – 2017 10 17).

Jonas Balčius (1943-2017) | Asmeninė nuotr.

Baigęs Liškiavos vidurinę mokyklą, 1964-1969 Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. Keletą metų dirbo šio universiteto Mokslo tarybos sekretoriumi, „Minties“ leidyklos vyr. moksliniu redaktoriumi. 

1986 m.  apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Prano Dovydaičio filosofinės ir visuomeninės pažiūros“,  2005 m. jam  buvo suteiktas habilituoto daktaro laipsnis. 2006 m. išleido monografiją „Dorovinio lietuvių identiteto prigimtis ir prasmė“, 2009 m.  – „Lietuvos  filosofijos ir etikos istorijos metmenis“. Paskelbė apie 50 mokslinių, keliolika eseistinių ir publicistinių straipsnių. Rašė eilėraščius, išleido ne vieną jų rinkinį. Po keletą metų buvo Kultūros, filosofijos ir meno instituto (dabar Lietuvos kultūros tyrimų institutas) Etikos skyriaus ir Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) Etikos katedros vedėju.  Buvusių kolegų ir bičiulių atmintyje Profesorius Jonas Balčius išliks kaip jautrus pedagogas, talentingas mokslininkas,  šviesus ir taurus žmogus ir didis Tėvynės patriotas, besisielojęs dėl į jos gyvenimą įsimetusių negerovių.

Urna su velionio palaikais pašarvota Vilniaus laidojimo rūmų 5 salėje (Olandų g. 22) . Atsisveikinimas spalio 19 d. nuo 16 val. Urna išnešama spalio 20 d. 12 val. Laidotuvės Liškiavos (Varėnos r.) kapinėse.

 

Atgal