VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

10.08. Mirė rašytojas ir mokslininkas Kazys Almenas

Šeštadienį mirė Kazys Almenas – rašytojas, fizikas, visuomenininkas. Velionis buvo žymus branduolinės inžinerijos specialistas, knygų leidėjas, VDU atkuriamojo Senato narys.

K. Almenas gimė 1935 m. balandžio 11 d. Gruzdžiuose (Šiaulių apskrityje), 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. persikėlė į JAV. Nebraskos ir Nortvesterno universitetuose studijavo branduolinę inžineriją. 1957 m. baigė Nebraskos universitetą. 1968 m. Varšuvoje apsigynė fizikos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1969 m. – Merilendo universiteto profesorius.

Kazys Almenas (1935-2017) | Wikipedia.org nuotr.

Buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos narys, nuo 1966 m. lankėsi Lietuvoje. Po Nepriklausomybės atkūrimo grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos energetikos institute. K. Almenas – vienas pirmųjų išeivijos mokslininkų, prisidėjusių prie Ignalinos AE saugaus darbo užtikrinimo. Jo iniciatyva 1992 metais buvo įkurta Ignalinos saugos analizės grupė, kurios pagrindinis uždavinys buvo suburti Lietuvos mokslininkus, galinčius vykdyti Ignalinos AE saugos vertinimus ir analizes. K. Almeno dėka šios grupės mokslininkai turėjo galimybę stažuotis JAV, Švedijos, Japonijos, Vokietijos, TATENA ir kituose tarptautiniuose branduolinių tyrimų centruose. Jo veikla užtikrinant Ignalinos AE saugumą 2005 m. buvo įvertinta Lietuvos mokslo premija. 2013 m. jam suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.

1992 m. įkūrė leidyklą „Literrae universitatis“, Vytauto Didžiojo universitete organizavo vadovėlių aukštosioms mokyklos vertimą ir leidybą. 2008 – 2010 m. ėjo Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos nario pareigas.

Taip pat buvo vienas iš Valdovų rūmų paramos fondo steigėjų, Lietuvos istorijos paveldą puoselėjančios draugijos „Pilis“ narys.

K. Almeno novelėse vaizduojama amerikiečių ir lietuvių išeivių buities kasdienybė, jaunų žmonių tarpusavio santykiai. Parašė istorinių nuotykių, detektyvinių romanų. Nuotykių romanų, vaizduojančių Lietuvos senovę, „Skomanto“ serijos organizatorius ir vienas autorių. Daug keliavo ir rašė kelioniu apybraižas, diskutavo aktualiais visuomenei klausimais.

Atsisveikinimas su velioniu vyks antradienį, spalio 10 d. 16 val. Vilniuje, Bernardinu bažnyčioje. Urna su velionio palaikais bus palaidota jo tėviškėje.

Atgal