VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

11 05. Užuojauta

Skaudžią netekties valandą mirus ilgamečiam XXVII knygos mėgėjų draugijos nariui, knygiui JUOZAPUI ŠIMKUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

XXVII knygos mėgėjų ir Lietuvai pagražinti draugijos.

Atgal