VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

01.11. Numatoma atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pateikimui skirti daugiau laiko

Aplinkos ministerija numato pakeisti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarką, kuria bus pratęsti terminai išduoti įrodančius dokumentus.

Pakeitimai inicijuoti siekiant suteikti maksimalų galimą laiką suformuoti įrodančius dokumentus pirmą kartą naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistema (GPAIS) iki įstatymuose numatyto galutinio termino sumokėti mokestį už aplinkos teršimą, t.y. iki vasario 15 d. Apie jų įsigaliojimą Aplinkos ministerija informuos atskiru pranešimu.

Pagal teisės aktus, atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai gali būti išduodami visus metus iki nustatyto galutinio termino. Tačiau praktika rodo, kad jie formuojami tik artėjant termino pabaigai.

Atgal