VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

06 05. Europarlamentaras Z. Balčytis įspėja dėl EK pozicijos Ignalinos AE finansavimo klausimu

 

Giedrė Miknienė

Lietuvos atstovas Europos Parlamente Zigmantas Balčytis kreipėsi į Premjerą Andrių Kubilių ir užsienio reikalų ministrą Audronių Ažubalį, kviesdamas pasinaudoti visomis valstybės turimomis priemonėmis, kad būtų gautas politinis palaikymas Europos Parlamente (EP) ginant teisėtus Lietuvos reikalavimus dėl Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymo finansavimo.

 "Derybose paaiškėjo, kad EP biudžeto kontrolės komitete rengiamame pranešime dėl senųjų elektrinių uždarymo neatsižvelgta į Lietuvai itin jautrius klausimus ir EP narių iš Lietuvos teiktus pasiūlymus", - laiške teigia Z. Balčytis.

 Anot europarlamentaro, pranešimo rengėjas EP krikščionių demokratų frakcijos atstovas Marianas Janas Marinesku (Marian Jean Marinescu) laikosi vieningos pozicijos su Europos Komisija ir neketina pripažinti, jog sumažinus finansavimą būtų pažeistas Lietuvos stojimo į ES sutartyje numatytas įsipareigojimas teikti pakankamą finansinę paramą AE finansavimo nutraukimui ir jo sukeltų neigiamų padarinių mažinimui.

 Atsakingo komiteto pranešėjas taip pat nenori pritarti ir su atominių elektrinių uždarymu susijusių procesų finansavimo užtikrinimui po 2020 m., kurio gali prireikti Lietuvai ir kitoms šalims, sprendžiančioms senųjų atominių elektrinių uždarymo problemą."Yra žinoma, kad ne tik p. Marinesku, bet ir kiti įtakingi EP krikščionių demokratų frakcijos nariai laikosi pozicijos siekti finansavimo mažinimo senųjų elektrinių uždarymui. Tai prieštarauja nuostatai, jog finansavimas turi būti skiriamas uždarymo pasekmėms švelninti, kuri yra aiškiai įvardinta Lietuvos stojimo į ES sutartyje", - teigia Z. Balčytis.

 Pasak politiko, EP krikščionys demokratai taip pat nelinkę pritarti siūlymui, kad atsakomybė už senųjų atominių elektrinių uždarymą tektų tolygiai visoms valstybėms narėms ir Europos Komisijai, kuri vykdytų priežiūrą bei dalyvautų rengiant su uždarymu susijusių procesų ir jų finansavimo planus.

 Anot Z. Balčyčio, atmetus šį siūlymą Lietuva uždarymo pasekmėms mažinti turėtų naudoti ES struktūrinių fondų lėšas, kurios yra numatytos kitoms sritims.

 "Jeigu susiklostys tokia situacija, Lietuva ir kitos senus sovietinius reaktorius turinčios uždaryti šalys būtų diskriminuojamos likusių ES šalių atžvilgiu", - pabrėžia europarlamentaras.

 Laiške Ministrui Pirmininkui ir užsienio reikalų ministrui Z. Balčytis pabrėžia, jog Lietuvos europarlamentarų pasiūlytoms pozicijoms dėl atominių elektrinių uždarymo palaikymo sulaukta antroje pagal dydį EP Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijoje, tačiau vien tik jų pastangų gali neužtekti, todėl būtina skubiai valstybės lygiu ieškoti pritarimo ir kitose Europos Parlamento politinėse grupėse.

Atgal