VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

03 28. ES suteiks piliečiams teisę pateikti įstatymo projektus

Europos Sąjunga kitą savaitę pradės programą, pagal kurią piliečiai, surinkę milijoną parašų, galės pateikti įstatymo projektus.

Pagal naująjį planą, kuris įsigalios nuo balandžio 1 dienos, ES pradės svarstyti pasiūlymus dėl įstatymų projektų, kurie turi surinkę reikalingą parašų skaičių mažiausiai septyniose iš 27 bendrijos narių.

Programą sudarė Europos Komisija. Jos tikslas - bendriją padaryti labiau demokratiškai atskaitingą. Viešosios nuomonės apklausos dažnai parodydavo, kad ES piliečiai mano, jog bendrijai trūksta demokratijos.

"Ši naujovė pradės naują etapą ES demokratiniame gyvenime, - teigė Europos Komisijos vicepirmininkas tarpinstituciniams santykiams ir administravimui bei šios programos iniciatorius Marošas Šefčovičius (Maroš Šefčovič). - Tai ne tik suteiks tiesioginį kelią piliečiams būti išgirstiems Briuselyje, bet taip pat paskatins debatus apie ES reikalus".

ES ilgą laiką svarstė, kaip susisiekti su 500 mln. bendrijai priklausančių piliečių.

Atgal