VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

02 07. Europarlamentarų statusą ir darbo sąlygas reglamentuos naujas įstatymas

Rimas Mackevičius

Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statusą ir darbo sąlygas siūloma reglamentuoti naujos redakcijos įstatymu.

 Jo projektą darbo grupės vardu Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo narys Vytenis Povilas Andriukaitis.

 Projektu siekiama patikslinti Europos Parlamento nario statusą ir darbo sąlygas Lietuvos Respublikoje, atsižvelgiant į pasikeitusį Europos Sąjungos teisinį reglamentavimą.

 Europos Parlamento nariams šio įstatymo projekto nuostatos būtų taikomos tiek, kiek jų statuso, darbo sąlygų ir kitų su jų veikla Europos Parlamente susijusių klausimų nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės normos ir kiti Lietuvos teisės aktai.

 Įstatyme siūloma įtvirtinti nuostatą, kad Lietuvoje išrinkto Europos Parlamento nario pareigų derinimas, visų pirma, reglamentuojamas remiantis ES teisės normomis. Be to, šios pareigos, kaip ir Lietuvos Seimo narių, nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis Lietuvos valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.

 Įstatymo projektu siūloma, kad Lietuvoje išrinktiems Europos Parlamento nariams būtų sudarytos sąlygos Lietuvos savivaldybėse susitikti su rinkėjais ir rengti susirinkimus vadovaujantis tokiomis pačiomis normomis, kokias Seimo nariams užtikrina Seimo statuto nuostatos. Taip pat siūloma, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo, sudaryti sąlygas Europos Parlamento nariams savo parlamentinės veiklos tikslais pasinaudoti Seimo kanceliarijos turima informacine analitine medžiaga.

 Įvertinant tai, kad, remiantis Valstybės tarnybos įstatymu, teisė grįžti į ankstesnį darbą šiuo metu nereglamentuojama, siūloma Lietuvoje išrinktiems Europos Parlamento nariams numatyti teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą.

 2004 m. vasario 17 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso ir darbo sąlygų įstatymą.

 Nuo 2009 m. liepos 15 d., įsigaliojus Europos Parlamento narių statutui, Lietuvos Respublikoje išrinktiems Europos Parlamento nariams atlyginimas mokamas iš Europos Sąjungos biudžeto, Europos Parlamento nariai nėra apmokestinami Lietuvos mokestinės sistemos. Socialinių išmokų ir kitų socialinių garantijų klausimai taip pat sprendžiami ES teisės aktais. Be to, Lietuvoje išrinktų Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimas ir perkėlimas yra reglamentuojamas, remiantis Seimo 2009 m. lapkričio 12 d. priimtu Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymu.

Atgal