VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

11 18. Europos Parlamentas ragina išsaugoti atvirą ir neutralų internetą

 

Robertas Pogorelis   

Būtina užtikrinti, kad internetas ir toliau būtų atviras ir neutralus, nes tai – esminė paskata inovacijoms ir vartotojų paklausai, sakoma rezoliucijoje, kurią ketvirtadienį priėmė Europos Parlamentas.

Europos Parlamentas „ragina Europos Komisiją užtikrinti, kad interneto paslaugų teikėjai neblokuotų, nediskriminuotų, nemažintų ar nepanaikintų bet kurio asmens galimybių naudotis paslaugomis, kai jis siekia sužinoti, naudoti, siųsti, paskelbti, gauti ar siūlyti bet kokį pasirinktą turinį, programą ar paslaugą nepriklausomai nuo šaltinio ar adreso“.

Europarlamentarai pripažįsta, jog „reikalingas pagrįstas duomenų srauto valdymas siekiant užtikrinti, kad dėl tinklo perkrovos nebūtų nutrauktas galutinių vartotojų prisijungimas“. Tačiau jie siekia užkirsti kelią galimam „konkurencijos principus pažeidžiančiam ir diskriminaciniam elgesiui“, todėl ragina Europos Komisiją pateikti visoje ES galiojančias gaires, kurios užtikrintų tinklo neutralumo laikymąsi interneto ir mobiliosios telefonijos rinkoje.

Šių metų balandžio 19 d. paskelbtame Europos Komisijos komunikate daroma išvada, jog šiuo metu nereikėtų imtis papildomų veiksmų reguliuoti tinklo neutralumą, nes esamų ES telekomunikacijų taisyklių dėl skaidrumo, operatoriaus keitimo ir paslaugų kokybės turėtų pakakti apsaugoti laisvą ir neutralų internetą.

EP nariai ragina Komisiją drauge su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir valstybėmis atidžiai stebėti interneto telefonijos ir dalijimosi bylomis blokavimo ar ribojimo atvejus, taip pat užtikrinti, kad nebūtų nustatomi pernelyg aukšti paslaugų įkainiai. Parlamento įsitikinimu, vartotojai turi turėti „realią galimybę pakeisti paslaugų teikėją ir pasirinkti tokį, kuris geriausiai atitinka jų poreikius ir pageidavimus, įskaitant parsisiuntimo ir paslaugų spartą ir apimtį“.

EP pažymi, kad „vartotojai reiškia susirūpinimą dėl reklamuojamos ir realios interneto spartos neatitikimo“, todėl ragina valstybes nuosekliai taikyti teisės aktus dėl klaidinančios reklamos draudimo. Europarlamentarai taip pat ragina imtis priemonių stiprinti vartotojų pasitikėjimą internetine aplinka.

EP Užsienio reikalų komitetas pritarė Kroatijos įstojimui į ES

Ketvirtadienį Strasbūre posėdžiavęs Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas pritarė tam, kad Kroatija taptų dvidešimt aštuntąja ES nare. Gruodžio 1 d. dėl to balsuos visas Parlamentas. Tikimasi, kad Kroatija įstos į ES 2013 m. liepos 1-ąją.

Pasiūlymui pritarė 65 komiteto nariai, nepritarė 1, o susilaikiusių nebuvo.

Kartu patvirtintoje rezoliucijoje, kuriai taip pat dar turės pritarti visas Parlamentas, kroatai raginami aktyviai dalyvauti ES narystės referendume ir pritarti stojimo sutarčiai, o ES šalys − užbaigti jos ratifikavimą. Europos Parlamentas taip pat laukia atvykstančių stebėtojų iš Kroatijos, sakoma komiteto patvirtintoje rezoliucijoje.

Savo ruožtu EP nariai pažymi, kad jie aktyviai stebės, kiek Kroatijos valdžios institucijos laikosi įsipareigojimų, prisiimtų derybų metu. Pripažindami Kroatijos pasirengimą narystei jie ragina šios šalies valdžią išspręsti likusias problemas, ypač reformuojant teismus, taip pat kovojant su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu.

Komitetas ragina Kroatiją sparčiau traukti baudžiamojon atsakomybėn karo nusikaltėlius, įvykdyti visas Tarptautinio baudžiamojo buvusios Jugoslavijos Tribunolo rekomendacijas ir skatinti serbų karo pabėgėlių sugrįžimą. Savo ruožtu EP nariai ragina Kroatiją tęsti struktūrines ekonomikos reformas, skatinti užimtumą ir atgaivinti darbo rinką, taip pat konsoliduoti mokesčius siekiant padidinti konkurencingumą.

ES ir Ukrainos susitarimas priklausys nuo Kijevo veiksmų, įspėja EP komitetas

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas turėtų būti pasirašytas iki šių metų pabaigos, bet Ukraina turi gerbti teisinės valstybės principus ir leisti opozicijai dalyvauti politikoje, ketvirtadienį pareiškė Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas.

Rekomendacijoms dėl vykstančių ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo derybų pritarė 57 komiteto nariai, nepritarė ir susilaikė po 2.

Rezoliucija ragina ES derybininkus siekti pažangos, kad susitarimas būtų parafuotas kuo greičiau, pageidautina iki šių metų pabaigos. Tačiau EP nariai pažymi, kad jei nebus persvarstytas nuosprendis buvusiai Ukrainos premjerei Julijai Tymošenko,  susitarimo pasirašymas gali būti atidėtas.

EP nariai taip pat reikalauja, kad Ukraina gerbtų teisinę valstybę kaip esminį principą santykiuose su ES, o J. Tymošenko ir kitiems opozicijos lyderiams būtų leista visapusiškai dalyvauti šalies politiniame gyvenime.

Dėlšių rekomendacijų artimiausiu metu turės balsuoti visas Parlamentas. Jo sutikimas būtinas sudarant susitarimą. Rengiamas susitarimas su Ukraina turėtų būti pirmasis „naujosios kartos“ asociacijos susitarimas, pagal kurį ES nepriklausanti valstybė įsipareigotų įgyvendinti didelę dalį ES teisės.

Atgal