VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10 14. Seime pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai

Inga Volskytė

Politikos apžvalgininkė

Seime atstovaujamų politinių partijų atstovai penktadienį pasirašė susitarimą dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį.

 Šiuo susitarimu siekiama užtikrinti viso pasirengimo pirmininkauti ir pirmininkavimo proceso vientisumą, šios kadencijos metu institucijų priimamų planų ir sprendimų perimamumą bei tęstinumą po 2012 m. Seimo rinkimų.

 Seimo Pirmininkė Irena Degutienė pasidžiaugė, kad gimė toks dokumentas, demonstruojantis darbų tęstinumą. "Nesvarbu, kaip susiklostys situacija po Seimo rinkimų, galima tikėtis, kad pradėti darbai bus tęsiami ir po rinkimų", - sakė ji.

 Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas, Seimo Pirmininkės pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius padėkojo parlamentarams už tai, kad jie parėmė komiteto iniciatyvą pasirašyti tokį susitarimą. "Lietuva turi vieningai dirbti ir kalbėti vienu balsu. Jūsų padėti parašai reiškia, kad jūsų atstovaujamos partijos toliau tęs tai, kas buvo padaryta kaip įdirbis šios kadencijos parlamente", - sakė Č. V. Stankevičius.

 Iškilmingoje dokumento pasirašymo ceremonijoje dalyvavęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis pasidžiaugė, kad šiuo atveju nėra nei kairės, nei dešinės, nei centro ir politikai demonstruoja vienybę. Rengiantis Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai ji linkėjo susitelkti ir nepasiduoti pigiam populizmui.

 Seime esančios partijos pasirašė susitarimą suprasdami "rinkėjų suteiktą atsakomybės dalį už nacionalinės politikos formavimą ir įgyvendinimą, ypač už Lietuvos Europos politikos dimensiją", vadovaudamiesi nuostata, kad Lietuvos narystė Europos Sąjungoje sudaro geras Lietuvos ekonominės ir socialinės plėtros sąlygas ir atitinka nacionalinius interesus.

 Šalies partijos Lietuvos pareigą 2013 m. antrąjį pusmetį pirmininkauti ES Tarybai vertina kaip strateginį uždavinį įgyvendinant Lietuvai aktualius Europos politikos prioritetus.

 Išankstinį pasirengimą pirmininkauti ES Tarybai planuoja ir vykdo 2008-2012 m. kadencijos Seimas ir Vyriausybė, o pirmininkavimą vykdys 2012 m. pabaigoje išrinktas kitos kadencijos Seimas ir naujai sudaryta Vyriausybė.

 Partijos susitarė, kad jų atstovai šios kadencijos ir 2012 m. išrinktame Seime nuosekliai laikysis su Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai susijusių nuostatų.

 Jos deklaruoja, kad "Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai yra nacionalinis uždavinys, kurį politinės valdžios institucijos turi įgyvendinti sklandžiai ir solidariai, nepriklausomai nuo politinių partijų sudarytų frakcijų Seime priklausomybės Seimo daugumai ar opozicijai, kuris negali būti politinės konkurencijos rinkimuose objektas ir neturi sutrikti dėl politinės valdžios pasikeitimų".

 "Atskirų asignavimų valdytojų 2012 ir 2013 m. biudžetų pirmininkavimo programos grindžiamos Tarpinstituciniu veiksmų planu, numatančiu centralizuotą renginių koordinavimą ir materialinį aprūpinimą, o tose programose asignavimų valdytojui skiriami asignavimai negali būti naudojami kitiems tikslams. Prireikus keisti Tarpinstitucinį veiksmų planą dėl to reikės susitarti atskirai ir tokie pakeitimai negalės pabloginti pirmininkavimo sąlygų", - sakoma pasirašytame dokumente.

 Jame politikai įsipareigojo, kad sudarant 2012 m. išrinkto naujo Seimo komitetus, bus įvertinami Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai poreikiai ir tam reikalingi gebėjimai.

 Seimo narių mandatų gavusios politinės partijos pirmininkavimo ES Tarybai klausimais pagal galimybes žada palaikyti ryšius su pirmininkaujančiam trejetui priklausančių Airijos ir Graikijos parlamentų, taip pat su Europos Parlamento giminingomis frakcijomis.

 Politinės partijos į pirmininkavimo prioritetų ir siektinų rezultatų svarstymą ketina įtraukti socialinius ir ekonominius partnerius, Lietuvos savivaldybių asociaciją ir nevyriausybinių asociacijų atstovus.

 Susitarimą pasirašė Vytautas Gapšys (Darbo partijos vardu), Gediminas Vagnorius (Krikščionių partijos vardu), Algis Čaplikas (Liberalų ir centro sąjungos vardu), Algis Kašėta (Liberalų sąjūdžio vardu), Leonardas Talmontas (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vardu), Irena Šiaulienė (Socialdemokratų partijos vardu), Ramūnas Karbauskis (Valstiečių liaudininkų sąjungos vardu), Valentinas Mazuronis (partijos "Tvarka ir teisingumas" vardu), Arūnė Stirblytė (Tautos prisikėlimo partijos vardu), Vilija Aleknaitė-Abramikienė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vardu).

 Pagrindinis Lietuvos uždavinys pirmininkavimo metu - užtikrinti sklandų Europos Sąjungos Tarybos darbą ir veiklos tęstinumą, priimti reikalingus sprendimus, ypač Lietuvos pasirinktose prioritetinėse srityse.

 2013 m. sausio 1 d. - 2014 m. birželio 30 d. Airijos, Lietuvos ir Graikijos trejetas pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai. Individuali pirmininkavimo atsakomybė Lietuvai teks 2013 m. antrąjį pusmetį.

Atgal