VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

02.20. ES atnaujino mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą

Į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą įtrauktos keturios šalys ar teritorijos – Kaimanų salos, Palau, Panama ir Seišeliai, nes jos per nustatytą terminą neužtikrino, kad būtų laikomasi reikalaujamų standartų. Be jų, į sąrašą jau įtraukti aštuoni jurisdikciją turintys subjektai, kurie vis dar neatitinka reikalavimų: Amerikos Samoa, Fidžis, Guamas, Mergelių Salos, Omanas, Samoa, Trinidadas ir Tobagas ir Vanuatu. Tačiau daugiau kaip pusė 2019 m. peržiūrėto sąrašo šalių buvo iš šio sąrašo išbrauktos, nes dabar jos laikosi visų gero mokesčių srities valdymo standartų.

Atnaujinus sąrašą, už ekonomiką atsakingas Komisijos narys Paolo Gentiloni pareiškė: „Mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašas padeda iš tiesų pagerinti pasaulinį mokesčių skaidrumą. Iki šiol esame patikrinę 95 šalių mokesčių sistemas – dabar dauguma jų atitinka mūsų gero valdymo standartus. Dėl šio proceso visame pasaulyje panaikinta daugiau kaip 120 žalingų mokesčių režimų, o dešimtys šalių pradėjo taikyti mokesčių skaidrumo standartus. Mūsų piliečiai tikisi, kad turtingiausi asmenys ir korporacijos sąžiningai sumokės jiems tenkančią mokesčių dalį, o bet kuris jurisdikciją turintis subjektas, kuris jiems suteikia galimybę to išvengti, turi atsakyti už savo veiksmus. Šiandienos sprendimai rodo, kad ES yra rimtai nusiteikusi tą pasiekti.“

Sudarant ES sąrašą, jurisdikciją turintys subjektai vertinami pagal tris pagrindinius kriterijus: mokesčių skaidrumą, sąžiningą apmokestinimą ir realią ekonominę veiklą. Tų, kurie neatitinka nė vieno iš šių kriterijų, prašoma įsipareigoti per nustatytą terminą pašalinti trūkumus.

Tolesni veiksmai

Iki to laiko, kai ES sąrašas bus vėl atnaujintas 2020 m. spalio mėn., Komisija ir valstybės narės tęs dialogą su tais jurisdikciją turinčiais subjektais, kurie įtraukti į tą sąrašą ir jo II priedą (dėl įsipareigojimų dar neįgyvendinusių jurisdikciją turinčių subjektų). Kitas prioritetas – stebėti šalis, kurios išbrauktos iš sąrašo, siekiant užtikrinti, kad jos praktiškai taikytų gero mokesčių srities valdymo principus. Įtraukimas į ES sąrašą tebebus dinamiškas procesas, kuris artimiausiais metais bus vykdomas toliau, kad nebūtų atsiliekama nuo tarptautinių pokyčių.

Pagrindiniai faktai

Sudarant ES sąrašą, daugiausia dėmesio skiriama dialogui ir informavimui. Komisija teikia didelę paramą trečiosioms šalims kovai su piktnaudžiavimu mokesčiais stiprinti ir techninę pagalbą toms šalims, kurioms ji reikalinga. Tai ypač naudinga besivystančioms šalims, kurioms pasaulinis piktnaudžiavimas mokesčiais ir neteisėti finansiniai srautai turėjo neproporcingai didelį poveikį. Šiomis aplinkybėmis ES sąrašo sudarymas padeda siekti pagrindinių darnaus vystymosi tikslų. Iš 40 jurisdikciją turinčių subjektų, kurie buvo įvertinti nuo to laiko, kai 2019 m. kovo mėn. buvo paskutinį kartą buvo iš esmės atnaujintas ES sąrašas, beveik dvylika atitiko reikalavimus ir buvo iš jo išbraukti. Tai rodo, kad įtraukimas į ES sąrašą gali turėti teigiamų rezultatų.

Kalbant apie pasekmes, įtraukimas į sąrašą ne tik kenkia reputacijai, bet ir į jį įtrauktų jurisdikciją turinčių subjektų atžvilgiu tiek ES, tiek valstybių narių lygmeniu taikomos apsaugos priemonės. ES lygmeniu tai susiję su ES lėšų paskirstymu. Nacionaliniu lygmeniu valstybės narės taip pat turėtų taikyti atsakomąsias priemones, laikydamosi suderinto požiūrio, dėl kurio susitarė.

 

Atgal