VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

11.12.Trijų Baltijos valstybių parlamentų Europos reikalų komitetų atstovai susitiko su Vokietijos Bundestago Europos reikalų komitetu

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko Gedimino Kirkilo vadovaujama delegacija Berlyno sienos griūties minėjimo išvakarėse, lapkričio 7–8 dienomis, lankėsi Vokietijoje, kur drauge su Estijos ir Latvijos parlamentų Europos reikalų komitetų atstovais susitiko su Vokietijos Bundestago Europos reikalų komitetu ir aptarė būsimo finansinio laikotarpio, saugumo, Rytų partnerystės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų veikimo gerinimo klausimus.

Valstybės narės siekia, kad susitarimas dėl ES naujo finansinio laikotarpio būtų pasiektas kuo greičiau, tačiau ne mažiau svarbu yra susitarimo kokybė. Lietuvai skirtas sanglaudos fondo finansavimas gali sumažėti 24 procentais, o Lietuvos ūkininkams skiriamos išmokos iki šiol yra nepasiekusios bendro ES lygio. Tokius svarbius klausimus būtina spręsti neatidėliojant ir atsižvelgiant į Lietuvoje padarytą pažangą, sėkmingai ir skaidriai įgyvendinamus ES fondų finansuojamus projektus. 

Ne mažiau svarbūs regiono ateičiai yra saugumo klausimai. Didelį susirūpinimą Lietuvai kelia nesaugi Astravo AE, kelianti pavojų ne tik Lietuvai ir jos kaimynams, bet visos Europos Sąjungos saugumui.

Šiems ir kitiems klausimams aptarti vizito metu įvyko daugybė susitikimų su aukštais Vokietijos politikais ir pareigūnais.

Susitikimuose iš Lietuvos dalyvavo Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis ir Europos reikalų komiteto narys Emanuelis Zingeris.

 

 

 

Atgal