VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10.24.Junckerio planas turėjo didžiulį poveikį ES darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui

Naujausi Jungtinio tyrimų centro ir Europos investicijų banko (EIB) grupės Ekonomikos departamento skaičiavimai, atlikti remiantis iki 2019 m. birželio mėn. pabaigos patvirtintais finansavimo susitarimais, rodo, kad Investicijų planas Europai, arba Junckerio planas, atliko svarbų vaidmenį ES skatinant darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Dėl EIB grupės investicijų, remiamų pagal Junckerio planą įsteigto Europos strateginių investicijų fondo, ES bendrasis vidaus produktas išaugo 0,9 proc., taip pat sukurta 1,1 mln. papildomų darbo vietų, palyginti su atskaitos scenarijumi. Iki 2022 m. įgyvendinant Junckerio planą ES BVP išaugs 1,8 proc. ir bus sukurta 1,7 mln. papildomų darbo vietų.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Užsibrėžtus tikslus – Europoje atkurti tvirtą augimą ir paskatinti darbo vietų kūrimą – pasiekėme. Iki 2022 m. įgyvendinant Junckerio planą ES darbo rinką papildys 1,7 mln. darbo vietų, o ES BVP išaugs 1,8 proc. Visuomet sakiau, kad planas visų problemų neišspręs. Tačiau galime didžiuotis, kad dabar daugiau nei milijonas mažųjų įmonių gauna finansavimą, kuris anksčiau joms buvo neprieinamas.“

2019 m. spalio mėn. duomenimis, pagal Junckerio planą visoje ES turėtų būti sutelkta 439,4 mlrd. EUR papildomų investicijų. Daugiau nei milijonas startuolių ir mažųjų įmonių dabar turi daugiau galimybių gauti finansavimą. Maždaug 70 proc. numatytų sutelkti investicijų sumos gauta iš privačiojo sektoriaus – taigi pasiektas ir Junckerio plano tikslas telkti privačiojo sektoriaus investicijas. 

Be tiesioginio poveikio darbo vietų kūrimui ir BVP augimui, planas taip pat turės ilgalaikį makroekonominį poveikį ES. Žvelgiant į ateitį numatoma, kad ir 2037 m. matysis Junckerio plano operacijų rezultatai – papildomas 1 mln. darbo vietų ir 1,2 proc. didesnis ES BVP. 

Investicijų planas Europai(dar vadinamas Junckerio planu) pradėtas įgyvendinti 2014 m. lapkričio mėn. siekiant pakeisti investicijų mažėjimo tendenciją ir sudaryti sąlygas Europos ekonomikai atsigauti. Juo siekiama trijų tikslų: pašalinti kliūtis investicijoms, viešinti investicinius projektus bei teikti projektų vykdytojams techninę pagalbą ir išmaniau naudoti finansinius išteklius. Europos strateginių investicijų fondas yra ES biudžeto garantija, suteikianti galimybę EIB grupei finansuoti daugiau ir dažnai rizikingesnių projektų. 2019 m. balandžio 18 d. Europos Parlamentas pritarė programai „InvestEU“, kuri pakeis Junckerio planą kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu.

 

Atgal