VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10.24.Ministerijoje – Europos Komisijos delegacija

Su kasmetiniu Europos semestro darbiniu vizitu Aplinkos ministerijoje lankėsi Europos Komisijos delegacija. Šio vizito tikslas – įvertinti, kaip Lietuva įgyvendina ES Tarybos rekomendacijas, ir pasirengti metinei mūsų šalies ekonominės padėties analizei, kurią planuojama paskelbti 2020 m. pradžioje. 

Per vykusį susitikimą Aplinkos generalinio direktorato atstovė Inese Kausa supažindino su EK iniciatyva „Naujas žaliasis susitarimas Europai“, numatančia, kaip pereiti prie nulinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos. Aplinkos ministerijos atstovai pristatė su žiedine ekonomika (išteklių našumas, rūšiavimas, atliekų tvarkymas), tvariu vandens ir nuotekų tvarkymu, biologinės įvairovės apsauga susijusias veiklas.

Susitikimo, kuriame dalyvavo ir Energetikos bei Susisiekimo ministerijų atstovai, metu buvo diskutuota energetikos ir klimato kaitos politikos klausimais. Aplinkos ministerijos atstovai atsakė į EK delegacijos klausimus apie taršos mokesčius, daugiabučių renovaciją, miškų kirtimus ir kt.

Atgal