VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10.10.Pagal ES Krizių protokolą bus greičiau reaguojama į terorizmo ir smurtinio ekstremizmo turinio plitimą internete

ES Interneto forumo dalyviai įsipareigojo siekti, kad būtų parengtas ES krizių protokolas, pagal kurį būtų greitai reaguojama į spartų terorizmo ir smurtinio ekstremizmo turinio plitimą internete. Europos Komisija, valstybės narės ir internetinių paslaugų teikėjai, įskaitant „Facebook“, „Twitter“, „Google“, „Microsoft“, „Dropbox“, „JustPaste.it“, „Snap“, įsipareigojo.savanoriškai bendradarbiauti krizių protokole nustatyta tvarka, kartu užtikrindami patikimą duomenų apsaugą ir pagrindinių teisių apsaugos priemones.

 

Parengus ES krizių protokolą bus galima:

·         užtikrinti koordinuotą ir greitą reagavimą: valstybių narių valdžios institucijos kartu su Europolu, Pasaulinio kovos su terorizmu interneto forumu ir interneto paslaugų teikėjais galės greitai ir koordinuotai reaguoti, kad užtikrintų greitą terorizmo ar smurtinio ekstremizmo turinio plitimą sustabdymą;

·         sudaryti palankesnes viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo sąlygas: krizės atveju teisėsaugos institucijos ir interneto paslaugų teikėjai savanoriškai, saugiai ir tikruoju laiku keisis atitinkama informacija apie internetinį turinį (pvz., svetainių adresus, garso ir vaizdo informaciją, metaduomenis);

·         sudaryti palankesnes sąlygas savanoriškai tvarkai: protokolas nepakeičia nacionalinių teisinių sistemų ar esamų nacionalinių krizių valdymo mechanizmų. Jis turėtų būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, kai tų nacionalinių priemonių nebepakanka, kad būtų galima koordinuoti greitą tarpvalstybinį atsaką.

 

ES interneto forumo veiklą 2015 m. gruodžio mėn. pradėjo Komisijos narys D. Avramopoulos, siekdamas spręsti teroristinių grupių piktnaudžiavimo internetu problemą. Į forumą susibūrė ES vidaus reikalų ministrai, interneto srities atstovai ir kiti suinteresuotieji subjektai, kurie savanoriškai bendradarbiauja, spręsdami šią sudėtingą problemą. 2016 m. ES interneto forume šios srities atstovai paskelbė apie saitažodžių duomenų bazės sukūrimą, kad pašalinimas būtų nuolatinis ir negrįžtamas. Ši duomenų bazė yra itin svarbi priemonė stabdant teroristinio turinio plitimą internete. Nuo šios duomenų bazės veikimo pradžios joje surinkta per 200 000 saitažodžių (nuotraukų, vaizdo įrašų ir t. t.) – tai padėjo tiek didelėms, tiek mažoms platformoms greitai pašalinti tokį turinį.

 

Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris apie ES Krizių protokolo kūrimą paskelbė šiemet Paryžiuje, dalyvaudamas vyriausybių vadovų ir pagrindinių interneto bendrovių direktorių susitikime, kurį kartu rengė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Naujosios Zelandijos Ministrė Pirmininkė Jacinda Ardern. Europolas 2019 m. rugsėjo 11 d. jau surengė pirmąsias veikimo pagal protokolą pratybas.

 

 

 

 

 

Atgal