VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

07.21. Aptartos prioritetinės sritys nominuojant Lietuvos atstovą į Europos Komisiją

Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas Saulius Skvernelis susitiko su Europos Komisijos vicepirmininku Marošu Šefčovičiumi ir aptarė regiono energetinio saugumo, klimato kaitos bei kitus klausimus. 

Ministras Pirmininkas informavo Europos Komisijos vicepirmininką apie pradedamas intensyvias konsultacijas su naująja Europos Komisijos vadovybe dėl Lietuvos nominuojamo atstovo atsakomybės sričių. „Lietuva sieks reikšmingo portfelio tose srityse, kuriose turi didžiausią įdirbį ir kompetenciją. Prioritetinės ir toliau yra su ekonomikos vystymu bei energetika susijusios sritys, būtinas proveržis ir dėl ES išorinės sienos apsaugos“, – teigė premjeras.

„Paremsime ambicingus tikslus iki 2050 m. Europai pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos. Tačiau turime apginti savo pramonės konkurencingumą, atsižvelgti į ES valstybių narių ekonomines ir socialines galimybes bei skirtumus. Ypač akcentuojame užsibrėžtų 2030 m. energetikos ir klimato kaitos tikslų įgyvendinimą. Norime padėkoti Europos Komisijai už pateiktas rekomendacijas dėl Lietuvos nacionalinio energetikos ir klimato plano projekto“, – sakė premjeras.

Vyriausybė susitelkusi dirba, siekdama iki 2019 m. gruodžio 31 d. užpildyti trūkstamas plano spragas ir taip užtikrinti prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą – 9 proc., palyginti su 2005 m., sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ne apyvartinių taršos leidimų (ATL) sektoriuje.

S. Skvernelis pasidžiaugė, kad Europos Komisijos rekomendacijose Lietuva išskirta kaip viena iš TOP5 ES šalių, kurios turi didžiausių ambicijų atsinaujinančios energetikos išteklių plėtros srityje.

Kalbant apie elektros tinklų sinchronizaciją, pabrėžta, jog pagrindinis Lietuvos  prioritetas yra sklandžiai ir greitai, iki 2025 m., įgyvendinti sinchronizacijos projektą. Premjeras padėkojo M. Šefčovičiui už asmeninį indėlį ir paramą priimant galutinius sprendimus dėl sinchronizacijos  projekto įgyvendinimo ir išreiškė įsitikinimą, kad ir naujoje Europos Komisijoje šiam projektui bus skiriamas ypatingas prioritetas.

S. Skvernelis pažymėjo, kad Astravo AE ir toliau yra iššūkis visai ES. Tikslinga parengti platesnį,  visa apimantį ES veiksmų planą dėl branduolinės saugos užtikrinimo ES kaimynystėje.

Atgal