VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

07.19. Suomijos sostinėje Helsinkyje liepos 18-19 dienomis vyko neformalus ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos susitikimas.

Diskutuota aktualiomis temomis, Europos valstybių šeimai svarbiais klausimais, kuriems iki šiol šiame formate dėmesio skirta gana epizodiškai. Pavyzdžiui, hibridinės grėsmės ir iššūkiai, kur išties reikia vieningo ES požiūrio.

Aptarta padėtis ES vidaus saugumo ir migracijos srityse. ES šalys sutaria, kad dabar veikiantis asmenų perkėlimo mechanizmas funkcionuoja neefektyviai, yra nemažai spragų, todėl reikėtų dalintis atsakomybe, solidariai veikti stabdant nelegalią migraciją, kovojant su nelegaliu asmenų gabenimu. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas aukštiems išorės sienos apsaugos ir stebėjimo standartams. 

Atgal