VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

06.08. ET Ministrų Komitetas užbaigė bylos prieš Lietuvą vykdymo priežiūrą

Strasbūre posėdžiavęs Europos Tarybos Ministrų Komitetas žmogaus teisių klausimais nusprendė, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) 2017 m. priimtas sprendimas dėl Lietuvoje nuteistųjų iki gyvos galvos bausmės peržiūros jau yra įvykdytas. Šiai bylai buvo taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra – Lietuva turėjo pateikti informaciją, kokių priemonių buvo imtasi.

Vykdymo priežiūra šioje byloje buvo užbaigta, teigiamai įvertinus Teisingumo ministerijos inicijuotus baudžiamųjų įstatymų pakeitimus, kurie užtikrina galimybę  nuteistiesiems iki gyvos galvos, atlikusiems 20 metų bausmę, kreiptis į teismą, kad  bausmė būtų peržiūrėta ir paskirtas terminuotas laisvės atėmimas.

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, pristatydamas Lietuvos pastangas įvykdyti EŽTT sprendimą šioje byloje, pažymėjo, kad bausmių vykdymo srityje yra skiriamas ypatingas dėmesys nuteistųjų resocializacijai. „Lietuva pasiruošusi gerinti kalinimo sąlygas nuteistiesiems. Artimiausiu metu bus uždarytas šiandieninių reikalavimų neatitinkantis Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas, kuriame bausmę iki gyvos galvos atliko didžioji dalis nuteistųjų“, – sakė teisingumo ministras.

Komitetas palankiai įvertino teisingumo ministro E. Jankevičiaus pranešimą apie sprendimo dėl CŽV kalėjimo vykdymo eigą ir pažangą ir, atsižvelgdamas į pateiktus  argumentus, pakoregavoLietuvai planuotą pateikti rekomendaciją. “Džiaugiuosi konstruktyviu dialogu su komitetu, vykdant EŽTT bylose priimtus sprendimus, – pabrėžė teisingumo ministras. – Lietuva turi užversti šį puslapį ir įvertinti karčią patirtį, kad ateityje nebūtų panašių teisinių precedentų“.

Ministro teigimu, tokios bylos Lietuvai garbės nedaro. „Privalome laikytis nulinės tolerancijos principo bet kokiems žmogaus teisių pažeidimams. Įgyvendindami EŽTT sprendimus, ir toliau glaudžiai bendradarbiausime su komitetu, kad būtų stiprinamos teisinės prielaidos ginti ir puoselėti vieną pagrindinių demokratinės visuomenės vertybių“.

Lietuva CŽV kalėjimo byloje jau įvykdė pareigą sumokėti priteistą žalos kompensaciją Abu Zubaydah.

Lietuvos generalinė prokuratūra tęsia tyrimą dėl CŽV vykdytos slaptosios programos  aplinkybių.

Ministras E. Jankevičius susitiko su ET EŽTT sprendimų vykdymo departamento vadovu Fredriku Sundbergu, kitais šio departamento darbuotojais, kuruojančiais bylų prieš Lietuvą vykdymą. Šio susitikimo metu ET atstovai pažymėjo, kad Lietuvos pasirinktas įkalinimo iki gyvos galvos bausmės peržiūros modelis yra vienas iš progresyviausių regione ir suderintas su aukščiausiais Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos standartais.  

Susitikime buvo kalbėta ir dėl kitų EŽTT bylų prieš Lietuvą, kurioms taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra. 

Atgal