VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

05.23. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra pradeda pirmą operaciją už ES ribų

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Albanijos valdžios institucijomis, pradeda pirmąją bendrą operaciją ES nepriklausančios kaimyninės šalies teritorijoje. Agentūra prie Graikijos ir Albanijos sienos dislokuos savo būrius, prie kurių prisijungs ir Albanijos sienos apsaugos pareigūnai.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos„Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrius pirmąkart siunčiame už ES ribų ir taip atverčiame visiškai naują mūsų bendradarbiavimo migracijos ir sienų valdymo klausimais su Albanija ir visu Vakarų Balkanų regionu puslapį.Tai viską keičiantis, istorinis, šį regioną prie ES priartinantis žingsnis. Bendradarbiausime koordinuodami veiksmus ir vieni kitiems padėsime spręsti bendrus uždavinius, pvz., kaip geriau valdyti migraciją ir apsaugoti mūsų bendras sienas.“

Nors galutinė atsakomybė už savo sienų apsaugą tenka Albanijai, Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos gali suteikti ir techninę, ir operatyvinę paramą ir pagalbą. Europos sienų ir pakrančių apsaugos būriai galės padėti Albanijos sienos apsaugos pareigūnams, be kita ko, vykdyti patikrinimus kertant sieną perėjimo punktuose ir užkirsti kelią neteisėtam atvykimui.

Remdamiesi Europos Komisijos pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba šiemet jau susitarė Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įgaliojimus sustiprinti taip, kad ji pajėgtų reaguoti į bendrus migracijos ir sienų valdymo iššūkius, su kuriais susiduria Europa. Taip sudarytos sąlygos vykdyti bendras operacijas ir dislokuoti pareigūnus ES nepriklausančiose ir nekaimyninėse šalyse.

Atgal