VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

03.14. Europos Komisija pristato ES ir Kinijos bendradarbiavimo strateginę perspektyvą

Atsižvelgdama į didėjančią Kinijos ekonominę galią ir politinę įtaką, Europos Komisija apžvelgė ES ir Kinijos santykius ir su jais susijusias galimybes bei iššūkius ir įvardijo veiksmus, kuriuos per kovo 21 -22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą aptars ES valstybių ir vyriausybių vadovai.

Europos Komisijos pristatomame bendrame komunikate siūloma aptarti 10 veiksmų, kurie apibrėžti atsižvelgiant į santykius su Kinija, tačiau kai kurie iš jų yra susiję su ES konkurencingumu ir saugumu pasaulio mastu ir jais siekiama trijų tikslų:

remdamasi aiškiai apibrėžtais interesais ir principais, ES turėtų aktyviau bendradarbiauti su Kinija ir puoselėti bendrus interesus pasauliniu mastu;

ES turėtų aktyviai siekti tolygesnių ir didesniu abipusiškumo grindžiamų sąlygų, kuriomis reguliuojami ekonominiai santykiai;

galiausiai, norint išlaikyti ilgalaikę gerovę, vertybes ir socialinį modelį, yra sričių, kuriose pati ES turi prisitaikyti prie kintančių ekonomikos realijų ir stiprinti vidaus politiką ir pramoninę bazę.

Atgal