VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

03.12. V.Šapoka aptarė ES daugiametės programos klausimus

Derybos dėl naujos ES daugiametės finansinės programos ir Lietuvos prioritetai, ar reikia euro zonai atskiro biudžeto bei ,,Brexit“ poveikis ES finansams - šias temas susitikime Briuselyje aptarė finansų ministras Vilius Šapoka su Giunteriu Otingeriu (Guenther Oettinger), Europos Komisijos nariu, atsakingu už ES biudžetą ir žmogiškuosius išteklius.

Su komisaru apžvelgėme derybų dėl kitos ES daugiametės finansinės programos eigą ir Lietuvos prioritetus. Europos Komisijos siūlomas Sanglaudos politikos lėšų mažinimas Lietuvai yra per didelis ir per staigus. Tuo tarpu siūlomas tiesioginių išmokų konvergencijos tempas nepakankamas. Su komisaru aptarėme šias problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Taip pat kalbėjome dėl galimybių atsižvelgti į Lietuvos padalinimą į du regionus. Tai padėtų efektyviau panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas, jas labiau nukreipiant regioninių išsivystymo skirtumų mažinimui“, - sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Pagal Finansų ministerijos pranešimą, susitikimo metu taip pat diskutuota dėl siūlymo kitoje ES daugiametėje finansinėje programoje turėti atskirą instrumentą konkurencingumui ir konvergencijai euro zonoje didinti. Euro grupės posėdžiuose vyksta diskusijos dėl šio instrumento paskirties, finansavimo bei galimos valdymo struktūros. Finansų ministro nuomone, toks instrumentas turėtų nedubliuoti kitų ES biudžeto investicinių priemonių ir būti integralia ES biudžeto dalimi.

Finansų ministras V. Šapoka su Europos Komisijos nariu G. Otingeriu taip pat aptarė Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES poveikį ES biudžetui. Komisaro ir ministro požiūriai sutapo, kad svarbu užtikrinti sklandų ES finansuojamų programų ir projektų įgyvendinimą.

Atgal