VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

01.31. Europos Komisija skatina diskusijas apie darnesnę Europą

Tęsiant diskusijas dėl Europos ateities, kurių pagrindu yra 2017 m. Europos Komisijos paskelbta Baltoji knyga, pateikusi kelis Europos Sąjungos raidos scenarijus, šiandien Europos Komisija skelbia diskusijoms skirtą dokumentą dėl darnios Europos iki 2030 m., skirtą tolesniems su darnaus vystymosi tikslais susijusiems veiksmams bei apimantį ir Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos.

Šiandienos dokumente dėmesys sutelkiamas į perėjimą nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos, maisto sistemos pusiausvyros atstatymą, energetikos, pastatų ir mobilumo parengimą ateities iššūkiams bei užtikrinimą, kad šis perėjimas būtų teisingas. Dokumente aptariami ir perėjimą prie darnesnio vystymosi turintys remti tokie veiksniai kaip švietimas, mokslas, technologijos, moksliniai tyrimai, inovacijos ir skaitmeninimas; finansai, kainodara, mokesčiai ir konkurencija; atsakingas verslas, įmonių socialinė atsakomybė ir nauji verslo modeliai; atvira ir taisyklėmis grindžiama prekyba; valdymas ir politikos suderinamumas visais lygmenimis.

Europos Komisija pateikia tris diskusijų, kaip imtis tolesnių su darnaus vystymosi tikslais susijusių veiksmų ES, skatinimo scenarijus. Tie scenarijai yra iliustraciniai: jais siekiama pasiūlyti skirtingų idėjų ir paskatinti diskusijas bei apmąstymus. Galutinis rezultatas greičiausiai būtų tam tikrų kiekvieno scenarijaus elementų derinys. Tie trys scenarijai yra:

Visa apimanti ES darnaus vystymosi tikslų strategija, kuri būtų ES ir jos valstybių narių veiksmų orientyras.

Europos Komisija toliau įtrauktų darnaus vystymosi tikslus į visas susijusias ES politikos sritis, bet neįpareigotų valstybių narių veikti.

Daugiau dėmesio būtų skiriama išorės veiksmams kartu sustiprinant dabartinį darnaus vystymosi srities užmojį ES lygmeniu.

Atgal