VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

01.12. Europos Komisija patvirtino mokestinę lengvatą energijai imliai pramonei

Europos Komisijos patvirtino mokėjimų už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (toliau – VIAP) lengvatą, kuria galės pasinaudoti intensyviai elektros energiją vartojančios pramonės įmonės. Ši lengvata padės įmonėms mažinti savo išlaidas elektros energijai bei didins šalies pramonės konkurencingumą.

 

„Šiandien gautas Europos Komisijos leidimas – esminis etapas, atveriantis kelią jau šiemet pagerinti sąlygas daug energijos naudojančiai pramonei Lietuvoje ir kurti palankų investicinį klimatą. Tai ne tik padės didinti mūsų įmonių konkurencingumą, bet ir duos signalą investuotojams ateiti į mūsų rinką ir čia kurti naujas darbo vietas“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Su EK suderinta tvarka numato, kad elektros energiją intensyviai naudojančių pramonės šakų įmonės, už per metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 gigavatvalandę (GWh), galėtų susigrąžinti 85 procentus VIAP kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. VKEKK 2019 metams patvirtinta VIAP kainos dalis sudaro 0,903 euro cento už kilovatvalandę (kWh).

 

 

Atgal