VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

12.19. Viceministras E. Kerza su Europos Komisijos atstovu aptarė ES iniciatyvas kibernetinio saugumo srityje

Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza, gruodžio 18 d. lankydamasis Briuselyje, su Europos Komisijos (EK) Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato (DG CNECT) direktoriumi Roberto Viola aptarė Europos Sąjungos (ES) iniciatyvas kibernetinio saugumo srityje.

„Europos Komisija yra pagrindinė Lietuvos partnerė ES kibernetinio saugumo srityje, su kuria glaudžiai bendradarbiaujame tiek įgyvendindami ES direktyvas, tiek dėl naujų iniciatyvų vystymo ir finansavimo. Stiprinti partnerystę su Europos Komisijos padaliniu mums taip pat svarbu dalijantis patirtimi rinkimų saugumo užtikrinimo klausimais“, – sakė viceministras E. Kerza, pakvietęs EK Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato atstovus artimiausiu metu su darbo vizitu apsilankyti Lietuvoje.

Lietuvoje 2019 m. vyks treji rinkimai, todėl, pasak viceministro E. Kerzos, rinkimų saugumo užtikrinimo klausimas šiuo metu yra itin aktualus. „Glaudžiai bendradarbiaujame ir dalijamės patirtimi su partneriais iš kitų sąjungininkių šalių, tuo pačiu kitais metais galėsime pasidalinti ir savo išmoktomis pamokomis tiek su ES šalimis narėmis, tiek su Europos Komisija“,  –  sakė E. Kerza.

Susitikime viceministras taip pat papasakojo apie Lietuvos viešojo sektoriaus kibernetinių pajėgumų konsolidacijos įgyvendinimą ir pasiektą pažangą vystant tarptautines iniciatyvas.

„Lietuva ne tik įgyvendina nacionalinių kibernetinių pajėgumų konsolidaciją, tačiau ir investuoja į tarptautinį bendradarbiavimą, ypač į kuriamas ES kibernetines greitojo reagavimo pajėgas. Džiaugiamės, kad mūsų vadovaujamame projekte jau dalyvauja beveik pusė ES valstybių narių, kitos taip pat svarsto prisijungti“, – sakė E. Kerza, pabrėžęs, kad naujas lankstus kibernetinės gynybos pajėgumas žymiai prisidės prie ES valstybių narių ir institucijų saugumo.

ES bendradarbiavimo kibernetinėje gynybos srityje projektui vadovauja Lietuva, aštuonios ES šalys narės – Estija, Ispanija, Kroatija, Lenkija, Nyderlandai, Prancūzija, Rumunija ir Suomija yra projekto dalyvės, dar keturios šalys – Belgija, Graikija, Slovėnija ir Vokietija yra šio projekto stebėtojos. Lietuvos iniciatyva siekiama sukurti kas pusmetį rotuojamas ES Kibernetines greito reagavimo komandas, kurias sudarytų projekte dalyvaujančių šalių kibernetinių incidentų tyrimų ir kitų saugumą užtikrinančių institucijų specialistai. Lietuvos pasiūlyta kibernetinių greito reagavimo pajėgų ir savitarpio pagalbos kibernetinio saugumo srityje iniciatyva yra viena iš 17-os Nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) patvirtintų projektų, kuriems 2017 m. pabaigoje patvirtino ES Taryba.

Atgal