VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

12.14. ES pritarė veiksmų planui kovai su dezinformacija

Europos Vadovų Taryba (EVT) pritarė ES kovos su dezinformacija veiksmų planui ir paragino jį vykdyti, kad kitąmet vyksiantys Europos Parlamento rinkimai būtų laisvi, sąžiningi ir saugūs.

EVT susitikime dalyvaujanti Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžė, kad tik veikdamos kolektyviai ES šalys narės sugebės efektyviai kovoti su dezinformacija iš nedraugiškų šalių, todėl Lietuva palaiko šį veiksmų planą.

Prezidentė dalyvauja Europos Vadovų Taryboje. LR Prezidento kanceliarijos/Roberto Dačkaus nuotr.

Komisija ir ES išorės veiksmų tarnyba pasiūlė Europos lygiu sukurti greitojo reagavimo sistemą, kuri leistų ES šalims koordinuotai reaguoti į dezinformaciją, dalintis informacija ir užtikrinti spartų atsaką į kenkėjišką kišimąsi į demokratinių rinkimų procesą.

Veiksmų plane numatyta dirbti su socialiniais tinklais, siekiant užkirsti kelią melagingų žinių plitimui. Taip pat pasiūlytos priemonės visuomenės atsparumui stiprinti.

Pasak Prezidentės, Lietuvos sukaupta patirtis, telkiant visuomenės, žiniasklaidos inciatyvas kovai su dezinformacija informaciniuose laukuose, gali būti naudinga ir kitoms ES šalims.

Kitąmet Lietuvoje vyks net trys rinkimai: kovą – savivaldybių, gegužę – Prezidento ir Europos Parlamento, todėl kova su melagingų žinių skleidimu tampa dar svarbesnė.

Prezidentės spaudos tarnyba

Atgal