VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

09.10.Europos parlamento naujienos. Europos Parlamentas ėmėsi svarstyti skaitmeninių įmonių apmokestinimą

Europos Parlamento (EP) Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas pradėjo svarstyti siūlymus, kuriais siekiama sąžiningesnio didžiųjų skaitmeninių bendrovių apmokestinimo. Diskusijoje kalbėję komiteto nariai iš esmės pritarė siūlomiems pokyčiams.

Siūloma, kad ES valstybės galėtų apmokestinti joje gautą skaitmeninių įmonių pelną, nors fiziškai bendrovės jų teritorijoje ir nėra. Bendrovė turėtų atitikti vieną iš trijų kriterijų: jos metinės pajamos toje valstybėje turėtų būti didesnės kaip 7 mln. eurų, jos paslaugomis turėtų naudotis daugiau nei 100 tūkst. tos šalies vartotojų arba įmonė joje turėtų būti sudariusi daugiau kaip 3000 sutarčių.

Kol bus įgyvendinta visapusiška skaitmeninio verslo apmokestinimo reforma, taip pat siūloma laikinai apmokestinti už skaitmeninę veiklą gautas pajamas. Europos Komisija siūlo 3 proc.tarifuapmokestinti įmones, kurių pajamos visame pasaulyje viršija 750 mln. eurų, o ES – 50 mln. eurų. Skaičiuojama, kad ES valstybėms tai atneštų per 5 mlrd. eurų pajamų per metus.

EP pranešėjas Dariusz Rosati (Europos liaudies partija, Lenkija) pažymėjo, kad skaitmeninės bendrovės teikia paslaugas valstybėse fiziškai jose nebūdamos, o jų pridėtinė vertė kuriama labai specifine forma –dalyvaujant vartotojams, todėl tradiciniai apmokestinimo modeliai joms netinka. Jo teigimu, geriausia būtų atrasti tarptautinį šios problemos sprendimą.

Dariusz Rosati

Paul Tang (Socialistų ir demokratų pažangusis aljansas, Nyderlandai) akcentavo, kad siūlomas mokestis nėra didelis, turint galvoje didžiųjų skaitmeninių kompanijų vertę akcijų biržose. Jo taip pat ragino galvoti apie duomenų pardavimo apmokestinimą tais atvejais, kai jis kuria pridėtinę vertę. „Europos Parlamentas turi parodyti pavyzdį ir imtis lyderio vaidmens XXI amžiuje“, – kalbėjo P. Tang.

 Paul Tang

Ashley Fox (Europos konservatoriai ir reformistai, Jungtinė Karalystė) pabrėžė, kad pasiūlymai pateikti laiku ir yra aktualūs, tačiau būtina išvengti diskriminacijos smulkaus ir vidutinio verslo atžvilgiu, taip pat toliau skatinti skaitmeninio verslo plėtrą.

Petr Ježek (Liberalų ir demokratų aljansas, Čekija) pastebėjo, kad takoskyra tarp tradicinių įmonių ir skaitmeninių bendrovių vis gilėja. Jis ragino išlaikyti išimčių taikymo ir inovacijų skatinimo pusiausvyrą, taip pat išvengti papildomos biurokratijos.

Petr Ježek

Šis klausimas EP plenarinėje sesijoje turėtų būti sprendžiamas ne anksčiau kaip 2019 m. sausį. Mokesčių politikos srityje EP balsas yra patariamasis, o galutiniai sprendimai priimami Taryboje vieningai sutarus visoms ES valstybėms.

 

EP komitetas pritarė paramai liūčių nuostoliams Lietuvoje padengti

Europos Parlamento (EP) Biudžeto komitetas vienbalsiai rekomendavo skirti Lietuvai 16,9 mln. eurų iš ES Solidarumo fondo, siekiant iš dalies kompensuoti pernai vasarą ir rudenį užklupusių potvynių nuostolius.

Remdamasi solidarumo principu, ES suteikia finansinę paramą gaivalines nelaimes, pavyzdžiui, gaisrus, audras, potvynius ar žemės drebėjimus, patyrusioms Sąjungos valstybėms.

2017 m. vasarą ir rudenį Lietuva nukentėjo nuo ilgalaikių liūčių, dėl kurių visiškai įmirkęs dirvožemis nebegalėjo sugerti vandens pertekliaus. Dėl to kilo potvyniai, nuo kurių daugiausia nukentėjo tinklų infrastruktūra ir žemės ūkis.

Lietuvos valdžios institucijos tiesioginę potvynių žalą įvertino apie 407 mln. eurų, o tinkamų finansuoti svarbiausių gelbėjimo darbų išlaidas – daugiau kaip 240 mln. eurų. ES tradiciškai padengia iki kelių procentų tiesioginės žalos išlaidų. Lietuvai planuojama kompensuoti iki 16,9 mln. eurų patirtos žalos.

EP Biudžeto komitetas taip pat rekomendavo skirti paramą ir kitoms pernai nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms ES valstybėms: daugiau kaip 12 mln. eurų – nuo audrų nukentėjusiai Lenkijai, 2,5 mln. eurų – nuo žemės drebėjimo nukentėjusiai Graikijai ir daugiau kaip 2 mln. eurų – nuo potvynių nukentėjusiai Bulgarijai.

Komiteto sprendimui vienbalsiai pritarė 33 EP nariai. Rugsėjo 11 d. dėl jo dar turės balsuoti visas Europos Parlamentas.

Atgal