VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

07.24. Sinchronizacijos vertinimo etape „nėra jokių rizikų“

Baltijos šalių sinchronizavimo su žemyninės Europos elektros tinklais proceso pradžios etapas, kai ruošiami techniniai vertinimai, turėtų vykti sklandžiai, sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, susitikęs su už energetiką atsakingais Europos Komisijos (EK) atstovais.

Žygimantas Vaičiūnas

„Įgyvendinami veiksmai, kurie numatyti politiniame susitarime, pasirašytame birželio 28 dieną. Techniniai vertinimai turi būti pabaigti iki rugpjūčio pabaigos.
Tiek mūsų perdavimo sistemos operatoriaus vertinimu, tiek iš EK išgirdau patvirtinimą, kad šiame etape nėra jokių rizikų, jog tai neįvyktų. Kitaip tariant, rugpjūčio pabaigoje mes turime turėti tuos reikalingus patvirtinimus“, - sakė Ž. Vaičiūnas.
Po šio etapo bus daromi kiti politiniame susitarime numatyti žingsniai, teigė ministras.

 

Atgal