VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

05.23. Seime įvyko aktuali konferencija – „Viešieji pirkimai. Gerosios ES patirtys ir jų taikymas Lietuvoje“

Bendroje Seimo Audito komiteto, Valstybės kontrolės ir Seimo Europos informacijos biuro surengtoje konferencijoje ,,Viešieji pirkimai. Gerosios ES patirtys ir jų taikymas Lietuvoje“ viešųjų pirkimų sistemos dalyviai – politikos formuotojai, politikos įgyvendintojai, pirkimus vykdantys subjektai, tiekėjai bei priežiūros ir kontrolės institucijų atstovai diskutavo apie Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo problemas bei gerąsias ES patirtis, kurias būtų galima pritaikyti Lietuvoje tobulinant esamą teisinį reglamentavimą ir kitas, su viešaisiais pirkimai susijusias sritis.

Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo Audito komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė ir valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolės atlikto audito „Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas“ rezultatus pristatė Ekonomikos audito departamento direktorius Julius Lukošius. Valstybių narių patirtimis viešųjų pirkimų srityje dalinosi MVĮ generalinio direktorato G3 skyriaus „Viešųjų pirkimų teisės aktai ir vykdymas“ vadovas Alvydas Stančikas bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus kalbėjo apie praktines problemas, su kuriomis susiduria tiekėjai dalyvaudami viešųjų pirkimų procese, ūkio viceministras Gediminas Miškinis pristatė artimiausias teisinio reglamentavimo keitimo iniciatyvas.Seime įvyko aktuali konferencija – „Viešieji pirkimai. Gerosios ES patirtys ir jų taikymas Lietuvoje“

Bendroje Seimo Audito komiteto, Valstybės kontrolės ir Seimo Europos informacijos biuro surengtoje konferencijoje ,,Viešieji pirkimai. Gerosios ES patirtys ir jų taikymas Lietuvoje“ viešųjų pirkimų sistemos dalyviai – politikos formuotojai, politikos įgyvendintojai, pirkimus vykdantys subjektai, tiekėjai bei priežiūros ir kontrolės institucijų atstovai diskutavo apie Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo problemas bei gerąsias ES patirtis, kurias būtų galima pritaikyti Lietuvoje tobulinant esamą teisinį reglamentavimą ir kitas, su viešaisiais pirkimai susijusias sritis.

Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo Audito komiteto pirmininkė Ingrida Šimonytė ir valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys, Valstybės kontrolės atlikto audito „Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas“ rezultatus pristatė Ekonomikos audito departamento direktorius Julius Lukošius. Valstybių narių patirtimis viešųjų pirkimų srityje dalinosi MVĮ generalinio direktorato G3 skyriaus „Viešųjų pirkimų teisės aktai ir vykdymas“ vadovas Alvydas Stančikas bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus kalbėjo apie praktines problemas, su kuriomis susiduria tiekėjai dalyvaudami viešųjų pirkimų procese, ūkio viceministras Gediminas Miškinis pristatė artimiausias teisinio reglamentavimo keitimo iniciatyvas.

Atgal