VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

04.09. Devyni milijonai Europos piliečių prisidėjo prie ES įstatymų kūrimo

Europos Komisija priėmė antrąją ataskaitą dėl Europos piliečių iniciatyvos reglamento taikymo.

Nuo 2012 m., kai įsigaliojo ši priemonė, kuriai nors Europos piliečių iniciatyvai jau pritarė apie 9 milijonus europiečių iš visų 28 valstybių narių. Iki šiol dėl keturių iniciatyvų surinkta po daugiau kaip 1 milijoną parašų, o dėl 3 iš jų Komisija įsipareigojo imtis tolesnių veiksmų.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Tai, kad per pastaruosius šešerius metus devyni milijonai žmonių pritarė kuriai nors Europos piliečių iniciatyvai, rodo, kad šia priemone skatinamas piliečių dalyvavimas ir tarpvalstybinės diskusijos ir daromas konkretus poveikis ES politikai. Tačiau turime žengti dar toliau: neseniai paskelbtu pertvarkos pasiūlymu siekiame, kad piliečiams būtų daug paprasčiau pradėti naujas iniciatyvas ir joms pritarti. Taip pat siekiame suteikti galimybę pareikšti savo nuomonę jauniems žmonėms nuo 16 m. amžiaus. “

Per pastaruosius trejus metus buvo atlikta neteisinių priemonės patobulinimų. Be to, J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija ėmė laikytis politiškesnio požiūrio: dabar visi prašymai registruoti iniciatyvą yra išklausomi Komisijos narių kolegijos (dar prieš pradedant rinkti parašus), o kai kuriais atvejais iniciatyvos gali būti registruojamos iš dalies. Dėl šių pokyčių gerokai padidėjo priimtų registracijos prašymų skaičius: iš iniciatyvų pasiūlymų, pateiktų nuo 2015 m. balandžio mėn., priimta apie 90 %, o ankstesniu trejų metų laikotarpiu jų buvo priimta vos 60 %.

Viena iš 4 piliečių iniciatyvų, kuriai pritarė virš 1 milijono piliečių, yra iniciatyva „Stabdykite vivisekciją“ (angl. Stop vivisection), dėl kurios Komisija imasi įgyvendinti neteisines priemones. Reaguodama į iniciatyvą „Teisė į vandenį“ (angl. Right2Water), praėjusių metų vasario mėn. Komisija pasiūlė persvarstytą Direktyvą dėl geriamojo vandens. Atsižvelgdama į iniciatyvą „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, Komisija paskelbė teisės akto pasiūlymą, kuriuo sieks padidinti mokslinių vertinimų ir sprendimų priėmimo proceso skaidrumą.

2015 m. kovo mėn. paskelbus pirmąją Komisijos ataskaitą dėl Europos piliečių iniciatyvos buvo pradėta peržiūra, kuria siekta pagerinti šios priemonės efektyvumą, taip pat pradėtos viešos konsultacijos. Galiausiai 2017 m. rugsėjo 13 d. Komisija pasiūlė naują reglamentą, o dabar jį turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba. Naujuoju reglamentu siekiama padaryti Europos piliečių iniciatyvą prieinamesnę, sumažinti jos keliamą naštą ir supaprastinti naudojimosi ja galimybes tiek organizatoriams, tiek rėmėjams. Komisija ragina jį priimti iki 2018 m. pabaigos, kad 2020 m. sausį jis jau galėtų įsigalioti.

Pasiūlymai bus apsvarstyti su suinteresuotaisiais subjektais balandžio 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto organizuojamame EPI dienos renginyje.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva įvesta Lisabonos sutartimi. Kaip piliečiams suteikta darbotvarkės rengimo priemonė, ji pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn., Europos piliečių iniciatyvos reglamentui, kuriuo įgyvendinamos Sutarties nuostatos.

Oficialiai užregistravus Europos piliečių iniciatyvą, 1 milijonas piliečių bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių narių gali prašyti Europos Komisijos teikti teisės aktų pasiūlymus tose srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti.

Europos piliečių iniciatyvos reglamente numatytos tokios tinkamumo sąlygos: siūloma piliečių iniciatyva neturi būti akivaizdžiai nepatekanti į Komisijos įgaliojimų teikti teisės akto pasiūlymą sritį, ja neturi būti aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji neturi būti lengvabūdiška ar nepagrįsta ir ji neturi akivaizdžiai prieštarauti Sąjungos vertybėms.

 

Atgal