VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

11.21. EP sprendimas apsaugos nuo apgavysčių perkant internetu

Europos Parlamento (EP) priimtos taisyklės padės geriau apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningų prekybininkų, siūlančių savo prekes ar paslaugas internetu.

nutraukti nesąžiningą skaitmeninio verslo praktiką, kuri pamina vartotojų teises, taip pat sustiprins vartotojų apsaugos institucijų veiklos koordinavimą.

Nacionalinės vartotojų apsaugos tarnybos turės teisę:

- imituoti pirkimą internetu siekiant nustatyti, ar verslas tinkamai užtikrina vartotojų apsaugą;

- gauti iš interneto svetainių prieglobos paslaugų teikėjų ir bankų informaciją, kuri padėtų nustatyti nesąžiningą prekybininką;

- įpareigoti interneto svetainių prieglobos paslaugų teikėjus pašalinti ar apriboti prieigą prie elektroninės sąsajos arba įdiegti įspėjimą vartotojams, šiems besijungiant prie klaidinančių elektroninės prekybos svetainių;

- bausti už aptiktus pažeidimus ir konsultuoti vartotojus dėl patirtos žalos kompensavimo.

Europos Parlamento dėka vartotojų organizacijos turės daugiau galimybių pranešti valdžios institucijoms apie įtariamus vartotojų apsaugos pažeidimus.

Europos Komisijos duomenimis, 2014 m. net 37 proc. elektroninės prekybos ir kelionių užsakymų tinklalapių vienaip ar kitaip pažeidė ES vartotojų apsaugos taisykles. Tai gali būti susiję su paslėptais mokesčiais, netikslia informacija, nepristatytomis prekėmis ar paslaugomis ir pan.

ES taisyklėms pritarė 591 EP narys, nepritarė 80, o susilaikė 15. Jos jau neformaliai suderintos su ES Taryba, todėl nebeliko kliūčių joms įsigalioti. ES valstybės turės dvejus metus pasiruošti jas taikyti.

„ES agentūros: finansinės ataskaitos tvarkingos, o operacijos didžia dalimi atitinka taisykles“ – teigia auditoriai

Europos Audito Rūmai pateikė besąlygines (palankias) audito nuomones dėl Europos Sąjungos 41 agentūros metinių finansinių ataskaitų ir jas pasirašė, pripažindami, kad jos yra patikimos. Auditoriai taip pat pateikė palankias audito nuomones dėl 40 agentūrų finansinių operacijų ir vienu atveju – sąlyginę nuomonę.

ES agentūros yra atskiri juridiniai subjektai, antriniais teisės aktais įsteigiami tam, kad vykdytų konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis, padedančias ES institucijoms formuoti ir įgyvendinti politiką.

„ES agentūros svariai prisideda prie politikos ir programų įgyvendinimo Europos piliečių kasdieniam gyvenimui gyvybiškai svarbiose srityse, tokiose kaip sveikata, sauga, saugumas, laisvė ir teisingumas“, – pareiškė už agentūrų metinius auditus atsakingas Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius. – Todėl mes kaip auditoriai džiaugiamės, galėdami pranešti, kad finansinėse ataskaitose jų finansai yra atspindimi teisingai, o jų pajamų ir mokėjimų operacijos daugeliu atvejų atitiko taisykles. Tačiau mes pateikėme nemažai rekomendacijų, visų pirma susijusių su tolesniais jų veiklos efektyvumo tobulinimais“.

Auditoriai padarė išvadą, kad visų 41 agentūros finansinės ataskaitos buvo patikimos, t.y., kad 2016m. jų finansinė būklė, operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai. Be to, auditoriai padarė išvadą, kad 40 agentūrų atveju jų finansinėse ataskaitose atspindimos finansinės operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos, t.y. atitiko taikomas taisykles. Europos prieglobsčio paramos biuro atveju auditoriai pateikė sąlyginę nuomonę dėl to, kad nebuvo laikomasi viešųjų pirkimų principų.

Kai kurių agentūrų atžvilgiu auditoriai nurodė tobulintinas sritis, nors tai neturi įtakos audito nuomonėms. Viešieji pirkimai iš esmės ir toliau išlieka klaidų veikiama sritimi, todėl kyla rizika racionaliam lėšų panaudojimui, o kelias agentūras paveikė su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusios problemos. Auditoriai rekomenduoja agentūroms apsvarstyti galimybę suderinti savo su sutarčių ir žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias informacines sistemas siekiant padidinti jų ekonominį efektyvumą ir sumažinti kontrolės riziką.

Atliekant šiuos auditus nebuvo orientuojamasi į veiksmingumą, tačiau auditoriai atsižvelgė į bet kokias su prastu veiksmingumu arba finansų valdymu susijusias rizikas. Jie pažymėjo, kad agentūrų biudžeto valdymas apskritai gerėja, tačiau įspėjo dėl nuolat į kitus metus perkeliamų didelių lėšų kiekių ir kai kurių agentūrų pervertintų biudžeto poreikių. Jie taip pat pranešė apie galimą Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES poveikį kai kurių agentūrų pajamoms ir veiklai ir konkrečiai pažymėjo, kad dvi Londone įsisteigusios agentūros dar negalėjo pateikti patikimo savo būsimų susijusių sąnaudų įverčio.

Auditoriai teigė, kad agentūrų išorės vertinimai buvo iš esmės teigiami ir kad jos į juos atsižvelgė įgyvendindamos veiksmų planus. Tačiau kai kuriose agentūrose reglamentavimo reikalavimo atlikti išorės vertinimą nėra arba laikotarpis yra pernelyg ilgas.

 

EP siūlo privalomai montuoti išmaniąsias vairavimo saugos sistemas

Automatinis stabdymas su pėsčiųjų aptikimo funkcija, išmanusis greičio reguliavimas – Europos Parlamentas (EP) siekia, kad kelių saugumą didinančios sistemos taptų privalomos visuose naujuose automobiliuose.  Jis priėmė rezoliuciją šiuo klausimu (593 balsai už, 39 prieš, 53 susilaikė).

Kasmet ES keliuose žūsta per 25 tūkst. žmonių ir šimtai tūkstančių sužalojama. Apie 90 proc. visų eismo įvykių priežastis yra žmogaus klaidos.

Siekdami padidinti eismo saugą, europarlamentarai siūlo įpareigoti visuose naujuose automobiliuose montuoti pagalbines vairavimo sistemas, tokias kaip automatinio avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija, išmani greičio reguliavimo sistema, padedanti vairuotojui neviršyti greičio ribos, ir eismo juostos laikymosi sistema, kuri ne tik įspėtų apie nukrypimą nuo eismo juostos, bet ir galėtų pakoreguoti automobilio trajektoriją jam nukrypus.

„Nesvarbu, kas esame – vairuotojai, pėstieji ar dviratininkai – visi darome klaidų. Tokiais atvejais automatinės pagalbos sistemos veikia kaip tylūs antrieji pilotai, kurie padeda išvengti avarijų“, – teigė EP pranešėjas Dieter-Lebrecht Koch (Europos liaudies partija, Vokietija).

Įprasta, kad išmaniosios pagalbinės vairavimo sistemos siūlomos kaip standartinė įranga aukštesnės klasės naujuose automobiliuose, tačiau pastaruoju metu jos vis dažniau montuojamos ir kitų klasių automobiliuose. Vis dėlto trys ketvirtadaliai visų naujų transporto priemonių jų kol kas neturi. Pagrindinė to priežastis – didesnė kaina.

Siekdami, kad saugumas keliuose nepriklausytų nuo piniginės storio, europarlamentarai mano, kad privalomai reikėtų įmontuoti „tik tas pagalbines vairavimo sistemas, kurios, kaip įrodyta moksliškai, iš esmės prisideda prie kelių eismo saugumo didinimo, yra efektyvios išlaidų požiūriu ir parengtos parduoti rinkoje“.

Pranešėjo D.-L. Koch teigimu, „būtent visuotinis minėtų sistemų įrengimas lems tai, kad jas turinčių automobilių kaina nepakils iki dangaus — jie bus tik truputį brangesni“.

Europos Komisija taip pat raginama įvertinti, ar nevertėtų ES mastu nustatyti nulinę leistiną alkoholio ribą jauniems bei profesionaliems vairuotojams.

 

EP sprendimas apsaugos nuo apgavysčių perkant internetu

Europos Parlamento (EP) priimtos taisyklės padės geriau apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningų prekybininkų, siūlančių savo prekes ar paslaugas internetu.

nutraukti nesąžiningą skaitmeninio verslo praktiką, kuri pamina vartotojų teises, taip pat sustiprins vartotojų apsaugos institucijų veiklos koordinavimą.

Nacionalinės vartotojų apsaugos tarnybos turės teisę:

- imituoti pirkimą internetu siekiant nustatyti, ar verslas tinkamai užtikrina vartotojų apsaugą;

- gauti iš interneto svetainių prieglobos paslaugų teikėjų ir bankų informaciją, kuri padėtų nustatyti nesąžiningą prekybininką;

- įpareigoti interneto svetainių prieglobos paslaugų teikėjus pašalinti ar apriboti prieigą prie elektroninės sąsajos arba įdiegti įspėjimą vartotojams, šiems besijungiant prie klaidinančių elektroninės prekybos svetainių;

- bausti už aptiktus pažeidimus ir konsultuoti vartotojus dėl patirtos žalos kompensavimo.

Europos Parlamento dėka vartotojų organizacijos turės daugiau galimybių pranešti valdžios institucijoms apie įtariamus vartotojų apsaugos pažeidimus.

Europos Komisijos duomenimis, 2014 m. net 37 proc. elektroninės prekybos ir kelionių užsakymų tinklalapių vienaip ar kitaip pažeidė ES vartotojų apsaugos taisykles. Tai gali būti susiję su paslėptais mokesčiais, netikslia informacija, nepristatytomis prekėmis ar paslaugomis ir pan.

ES taisyklėms pritarė 591 EP narys, nepritarė 80, o susilaikė 15. Jos jau neformaliai suderintos su ES Taryba, todėl nebeliko kliūčių joms įsigalioti. ES valstybės turės dvejus metus pasiruošti jas taikyti.

 

 

Atgal