VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

10.07.Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje naujienos

Europarlamentarai ragina užkirsti kelią vaikų santuokoms

Europos Parlamentas priėmė Vilijos Blinkevičiūtės (Socialistai ir demokratai) parengtą rezoliuciją, kurioje siūloma užkirsti kelią vaikų santuokoms.

Besivystančiose šalyse viena iš trijų mergaičių ištekinama dar nesulaukusi 18 metų, o viena iš devynių – nesulaukusi 15 metų. Tačiau ši problema aktuali ne tik trečiosiose šalyse, bet ir Europoje. Europarlamentarai pabrėžia, kad vaikų santuoka yra priverstinės santuokos forma, nes vaikai negali duoti laisvo ir informacija pagrįsto sutikimo tuoktis. Tai žalinga praktika, kuri pažeidžia vaiko teises ir yra smurto prieš moteris ir mergaites forma.

Rezoliucijoje ES ir jos valstybės raginamos bendradarbiauti su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis, taip pat padėti šioms šalims paruošti teisės aktus, kuriais būtų nustatytas minimalus santuokinis amžius ir draudžiamos priverstinės santuokos. EP taip pat ragina užtikrinti pagalbą nepilnametėms nuotakoms, kad jos galėtų grįžti į mokslus, bei skirti lėšų vaikų santuokų prevencijos programoms.

Europos parlamentas

Savo ruožtu europarlamentarai ragina stiprinti ES užsienio politikos kampanijas šia tema, skatinti moterų ir mergaičių švietimą bei įgalinimą, geriau apmokyti su aukomis bendraujančius socialinius darbuotojus ir mokytojus, taip pat parengti aukų nustatymo vadovą. Be to, siekiant geriau įvertinti šios problemos mastą, EP nariai rekomenduoja sukurti vaikų santuokų ES valstybėse stebėsenos metodiką.

EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė V. Blinkevičiūtė

 „ES neseniai nusprendė pasirašyti Stambulo konvenciją, kurioje priverstinė santuoka laikoma smurto prieš moteris forma. Kartu joje raginama nuo tokių santuokų apsaugoti ir berniukus bei vyrus. Konvencijoje reikalaujama vaiko privertimą tuoktis, taip pat vaiko išviliojimą į kitą šalį siekiant priversti jį susituokti laikyti nusikaltimu. Labai svarbu, kad ir Lietuva kuo greičiau ratifikuotų šią konvenciją“, – pažymėjo EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė V. Blinkevičiūtė.

„Ryanair“: europarlamentarai ragina geriau apsaugoti keleivius ir darbuotojus

Strasbūre surengtoje diskusijoje europarlamentarai išreiškė susirūpinimą dėl sunkumų, su kuriais susidūrė keleiviai, bendrovei „Ryanair“ atšaukus nemažai skrydžių. Kartu jie atkreipė dėmesį į būtinybę užtikrinti geresnes darbo sąlygas aviacijos sektoriuje. 

Diskusijoje su ES transporto komisare Violeta Bulc daug EP narių atkreipė dėmesį, kad keleiviai negavo išsamios informacijos apie alternatyvių skrydžių galimybes ir jiems priklausančias kompensacijas. Jie ragino spręsti taisykles pažeidžiančių kompanijų atsakomybės klausimą, o dalis siūlė griežtinti įmonėms taikomas baudas.

ES transporto komisarė Violeta Bulc

Europarlamentarai taip pat ragino ES Tarybą nustoti blokuoti ES lėktuvų keleivių teisių reglamento atnaujinimą ir pradėti dėl jo derybas su Europos Parlamentu, kuris savo poziciją suderino dar 2014 m. pradžioje.

Kiti EP nariai atkreipė dėmesį į prastas pigių skrydžių bendrovių darbuotojų darbo sąlygas ir kvietė Europos Komisiją atlikti atitinkamą tyrimą. Konkurencingumas negali paminti darbuotojų teisių, o prastos darbo sąlygos gali paveikti skrydžių saugą, pažymėjo jie. Komisarė V. Bulc pažadėjo kitais metais parengti studiją dėl aviacijos srities darbuotojų darbo sąlygų.

Europos Parlamentas vetavo pesticidų poveikio sveikatai vertinimo išimtis

Europarlamentarai atmetė Europos Komisijos siūlymą nevertinti kai kurių pesticidus sudarančių medžiagų poveikio endokrininei sistemai sprendžiant, ar leisti jas naudoti.

Europos Sąjungoje leidžiama naudoti tik tokias pesticidų ar biocidų veikliąsias medžiagas, kurios neturi žymaus neigiamo poveikio žmogaus ar gyvūnų endokrininei sistemai. Vertindama tokių medžiagų poveikį, Europos Komisija kol kas remiasi laikinaisiais kriterijais. Neseniai ji pasiūlė nuolatinių kriterijų sąrašą, kuriame numatytos tam tikros išimtys, pavyzdžiui, siūloma sprendžiant dėl tam tikros medžiagos žalingumo neatsižvelgti į jos poveikį bestuburiams organizmams.

Kadangi tai poįstatyminis aktas, Europos Parlamentas turi teisę jį atmesti, jei tam pritartų daugiau kaip pusė visų EP narių (bent 376). Už šio akto atmetimą trečiadienį balsavo 389 EP nariai, prieš buvo 235, o susilaikė 70. Europarlamentarai mano, kad Europos Komisija viršijo savo įgaliojimus siūlydama vertinimo išimtis, nes pačiame reglamente jų nenumatyta. Įgyvendinama reglamentą, Komisija neturi teisės keisti jo taikymo apimties, įsitikinę EP nariai. Jie įpareigojo Komisiją nedelsiant atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują projektą.

Pasaulio sveikatos organizacija endokrininę sistemą ardančias medžiagas elementus yra pavadinusi „grėsme pasauliui“ dėl jų žalos reprodukcinei sistemai, smegenų veiklai ir kitoms gyvybiškai svarbioms organizmo funkcijoms. Mokslinių kriterijų, kurie leistų nustatyti, ar tam tikra medžiaga veikia endokrininę sistemą, nustatymas yra pirmasis žingsnis siekiant uždrausti kenksmingas medžiagas. 2015 m. pabaigoje Europos Teisingumo Teismas nutarė, kad Europos Komisija pažeidė ES teisę delsdama pristatyti tokių kriterijų sąrašą – mat jis turėjo būti parengtas dar 2013-aisiais.

Europos Parlamentas pasigenda pažangos „Brexit“ derybose

ES derybose su Jungtine Karalyste (JK) dėl pastarosios pasitraukimo sąlygų kol kas nepasiekta pakankamai pažangos, kad būtų galima pereiti į kitą derybų etapą, priimtoje rezoliucijoje pažymi Europos Parlamentas (EP).

Europarlamentarai konstatuoja, kad po keturių „Brexit“ derybų turų trūksta pažangos piliečių teisių, Airijos ir Šiaurės Airijos sienos, taip pat JK finansinių įsipareigojimų klausimais. Todėl spalio 20 d. besirinksiančiai Europos Vadovų Tarybai jie rekomenduoja atidėti derybų vertinimą, nebent būtų iš esmės pasistūmėta penktajame derybų ture.

EP sveikina JK premjerės T. May neseniai išsakytus šalies pozicijos patikslinimus, tačiau kartu ragina nedelsiant pateikti konkrečius pasiūlymus dėl JK gyvenančių ES piliečių ir ES gyvenančių JK piliečių teisių apsaugos, JK finansinių įsipareigojimų ES įgyvendinimo, taip pat Airijos ir Šiaurės Airijos sienos klausimo.

Numatoma, jog „Brexit“ derybas sudarys su etapai: pirmasis – dėl pasitraukimo iš ES sąlygų, o antrasis – dėl ES ir JK ateities santykių. Europarlamentarai pažymi, jog esamas derybų etapas (dėl pasitraukimo sąlygų) galės būti baigtas tik garantavus, kad Jungtinė Karalystė paisys ES teisės iki pat pasitraukimo.

Rezoliucijai dėl „Brexit“ derybų pažangos pritarė 557 EP nariai, nepritarė 92, o 29 susilaikė.

Prieš balsavimą europarlamentarai aptarė „Brexit“ derybų pažangą su Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker ir ES vyriausiuoju derybininku Michel Barnier.

JK ir ES derybose turės būti parengtas išstojimo susitarimo projektas, dėl kurio turės balsuoti Europos Parlamentas. Be jo pritarimo joks susitarimas negalės įsigalioti.

Atgal