VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

05 03. 2015 metais nedarbas skirtinguose ES regionuose svyravo nuo 2,4 iki 34,0 proc.

Europos Sąjungos statistikos agentūros "Eurostat" duomenimis, 2015-aisiais, palyginti su 2014 metais, 0,5 procentinio punkto dydžio nedarbo lygio mažėjimas buvo registruojamas daugiau kaip 60 proc. NUTS 2 grupės regionų. ES bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 2-ajai grupei priklauso 276 regionai: didesnės regiono valstybės suskirstytos į kelis ar kelias dešimtis regionų, o Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas bei Malta laikomi pavieniais klasifikatoriaus regionais.
Pastebėta, kad regioniniai nedarbo rodikliai atskiruose ES regionuose yra itin skirtingi: mažiausi skaičiai registruojami Vokietijos regionuose Freiburge ir Žemutinėje Bavarijoje (po 2,5 proc.), Aukštutinėje Bavarijoje ir Aukštutiniame Pfalce (po 2,7 proc.), taip pat Prahos miesto regione Čekijoje (2,8 proc.). Savo ruožtu didžiausio nedarbo rodikliai matyti Ispanijos regionuose - Meliljoje (34,0 proc.) ir Andalūzijoje (31,5 proc.), taip pat Graikijos Vakarų Makedonijos regione (30,7 proc.), Ispanijai priklausančiose Kanarų salose ir Estremadūros administracinėje srityje (po 29,1 proc.).
Atskirų regionų pateiktais duomenimis, 2015-aisiais 60-tyje jų nedarbo lygis siekė 4,7 proc. ar mažiau, tai perpus mažiau, nei siekia ES vidurkis (9,4 proc.). Tarp tokių nurodomi 24 regionai Vokietijoje, 21 - Jungtinėje Karalystėje, penki - Austrijoje, po du - Belgijoje ir Rumunijoje, vienas regionas Italijoje.
Kita vertus, 29-iuose ES regionuose registruotas nedarbo lygis sudarė bent 18,8 proc., t. y. dvigubai lenkė ES vidurkį: vienuolika tokių regionų Graikijoje, dešimt - Ispanijoje, po keturis - Prancūzijoje ir Italijoje.
2015-aisiais vidutinis 15-24 metų amžiaus jaunimo nedarbo lygis ES siekė 20,4 proc. Ir šioje srityje matyti didžiuliai skirtumai tarp atskirų regionų. Žemiausi rodikliai matyti Vokietijos regionuose, ypač Aukštutinėje Bavarijoje (3,4 proc.), Freiburge (4,7 proc.), Vidurinėje Frankonijoje (5,2 proc.) bei Karlsrūhėje (5,8 proc.). Didžiausi rodikliai nurodomi Ispanijos Ceutos (79,2 proc.) ir Meliljos (72,0 proc.) regionuose. Daugiau kaip trijuose ketvirčiuose ES regionų jaunimo nedarbo lygis bent dukart viršijo bendrąjį nedarbo lygį.
Ilgalaikis nedarbas, t. y. 12 mėnesių ar ilgiau neturinčių darbo asmenų dalis, 2015-aisiais ES vidutiniškai siekė 48,3 proc. Atskiruose Rumunijos (Bukarešto-Ilfovo regionas) ir Jungtinės Karalystės (Hempšyro bei Vaito salos regionas) regionuose atitinkamai sudarė 13,9 bei 15,0 proc., nedidelė dalis nurodoma ir dar šešiuose Švedijos regionuose. Kita vertus, daugiau kaip 75 proc. visų nedirbančiųjų daugiau kaip metus darbo neturėjo gyventojai keturiose Graikijos regionuose: Peloponese (77,1 proc.), Atikoje (76,7 proc.), Centrinės Graikijos periferijoje (76,4 proc.) bei Vakarų Graikijos periferijoje (76,3 proc.).

 

Atgal