VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

04 22. Siekiant projektų skaidrumo - galimybė informuoti apie galimus pažeidimus

Siekiant didžiausio skaidrumo, vykdant Europos Sąjungos (ES) lėšomis finansuojamus projektus, Finansų ministerijos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt sudaryta galimybė pranešti apie galimus ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo pažeidimus. 
Tai - prevencinė priemonė, kuri taip pat kviečia piliečius elgtis socialiai atsakingai ir informuoti už projektus atsakingas institucijas apie galimai neskaidrius ES fondų panaudojimo atvejus. 
Naudojantis interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt esančiu moduliu „Praneškite apie korupciją" piliečiai gali informuoti apie asmenų, įmonių ar valstybės institucijų, administruojančių, vykdančių ar pretenduojančių vykdyti ES fondų lėšomis finansuojamus projektus, piktnaudžiavimo atvejus, galimai neskaidrias veiklas. 
Įvertinusios ES struktūrinės paramos svetainėje pateiktus pranešimus apie galimus neskaidraus ES struktūrinės paramos panaudojimo atvejus, įgyvendinančiosios institucijos atlieka tyrimus ir informuoja pranešimų autorius apie tyrimo rezultatus ir, prireikus, apie priemones, kurių buvo imtasi, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.
2015 m. lapkričio mėnesį atlikto tyrimo duomenimis, kiek mažiau nei pusė (46 proc.) tyrimo dalyvių manė, kad ES lėšos yra investuojamos skaidriai, 20 proc. tuo abejojo, 16 proc. teigė, kad investuojama neskaidriai, dar 18 proc. apklaustųjų nuomonės neturėjo. Skaidriu ES investicijų skyrimą dažniau laiko 26-55 m. respondentai, aukščiausio išsimokslinimo, didžiausių pajamų grupės atstovai ir didmiesčių gyventojai.

Atgal