VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

04 08. Europos Parlamentas remia demokratinius Artimųjų Rytų gyventojų siekius

Laima Kučinskienė

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas (EP) griežtai smerkia saugumo pajėgų smurtą prieš taikius demonstrantus Bahreine, Sirijoje ir Jemene. Europarlamentarai ryžtingai remia teisėtus šių šalių gyventojų demokratinius siekius ir ragina nedelsiant paleisti visus politinius kalinius, taip pat sulaikytus žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus ir taikius demonstrantus, pranešė EP spaudos tarnyba.

Parlamentas reikalauja nepriklausomai ištirti šiose šalyse įvykdytus išpuolius prieš protestų dalyvius, ypač kovo 18 d. išpuolį Sanoje, per kurį žuvo 54 žmonės ir daugiau kaip 300 sužeista. Europos Sąjunga (ES) raginama persvarstyti santykius su šalimis, naudojančiomis smurtą prieš savo gyventojus. Europarlamentarai primena, kad ES gali naudoti daug priemonių, siekdama atgrasyti nuo tokios veiklos, pavyzdžiui, įšaldyti lėšas, uždrausti įvažiuoti ir kita. Vis dėlto jie pažymi, kad tokios sankcijos "niekuomet neturėtų kenkti visai visuomenei", o tik už represijas atsakingiems asmenims.

EP ragina Bahreino, Sirijos ir Jemeno valdžios institucijas nedelsiant ir nekeliant išankstinių sąlygų pradėti dialogą su visų demokratinių politinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais, taip pat užtikrinti žodžio ir susirinkimų laisvę bei laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje. Europarlamentarai taip pat siūlo sustabdyti tolimesnes derybas dėl ES ir Sirijos asociacijos susitarimo ir pažymi, kad "tokio susitarimo sudarymas priklauso nuo Sirijos valdžios institucijų gebėjimo konkrečiai vykdyti laukiamas demokratines reformas".

Parlamentas ragina ES ir jos šalis remti demokratijos procesus Viduržemio jūros ir Persijos įlankos regionuose, siekiant užtikrinti visišką visų gyventojų, ypač moterų, kurios atliko labai svarbų vaidmenį siekiant demokratinių pokyčių, dalyvavimą politiniame gyvenime. Savo ruožtu raginama laikytis ES ginklų eksporto kodekso, taip pat "padėti šiose šalyse įgyvendinti konkrečią politinių, ekonominių ir socialinių reformų darbotvarkę", jei jų valdžios institucijos rimtai tam įsipareigotų.

Atgal