VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

07.02. Centrinės valdžios perviršis per penkis mėnesius – 174,9 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2019 metų sausio-gegužės mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 174,9  mln. eurų ir sudarė 0,4 proc.  prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios perviršis per sausį-gegužę buvo 50,5 mln. eurų didesnis nei 2018 m. per tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 124,4 mln. eurų (0,3 proc. BVP).

2019 metų centrinės valdžios pajamos sausį-gegužę buvo 5 430,4 mln. eurų, išlaidos – 5 208,9 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 46,6 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 55,8 proc. sausio-gegužės mėnesio centrinės valdžios pajamų, 33,9 proc. – socialinės įmokos. Per šių metų pirmus penkis mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,8 proc., dotacijos – 14,0 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 13,2 proc.

Prognozuojamas 2019 metų BVP – 47,4 mlrd. eurų.

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.

Atgal